Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

PROJEKTID

"Inimressursi arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku projekt "Lapsed hoitud, töö leitud!"
Projekt nr 1.3.03.01.12 - 0171, kestus 01.06.2012 - 31.12.2013

Lapsehoiuteenus Harkujärve külas

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ raames korraldatav lapsehoiuteenus pakub lapsepäevahoidu, mille eesmärgiks on laste hoolduskoormuse leevendamine perekondadele, kes on tööotsijad, et lapsevanemad saaksid võimaluse tööle asumiseks.

Lapsepäevahoiu teenust hakatakse pakkuma tegevusloa alusel alates 1. jaanuarist 2013 vastavalt kohandatud ruumides koos toitlustamisega.

Lapsepäevahoid leiab aset aadressil:

Kiriku tee 2, 76912 Harkujärve, Harjumaa.

Teenus on vabade kohtade olemasolul tasuta 6 kuu jooksul neile lastele alates 3. eluaastast, kelle vanemad või hooldajad asuvad aktiivsele tööotsingule. Lapsehoidjatunnistusega hooldajad töötavad vahetustega ning nende ülesandeks on laste aja sisustamine huvitavate ja jõukohaste tegevustega ning vajadusel ka laste kasvatamine.

Lapsehoiuteenuse pilootprojekti viib ellu EELK Konsistoorium.

Lapsehoiuteenuse soovist palume teada anda projektijuhile:

Ingmar Kurg, tel 5541232, e-post: ingmar.kurg@eelk.ee

või Harku Vallavalitsuse lastekaitse spetsialistile: Helve Keel, tel: 600 3868, e-post: helve.keel@harku.eeIngmar Kurg
Projektijuht
Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat