Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

PROJEKTID

"Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme" töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" Eesti Kirikute Nõukogu projekt "Tugiisikuteenus kinnipidamiskohast vabanenu tööturule sisenemiseks"
Projekt nr. 1.3.0301.12-0165, kestus 01/05/2013 - 31/08/2014


Projekt „Tugiisikuteenus kinnipidamiskohast vabanenu tööturule sisenemiseks“

Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" raames viib Eesti Kirikute Nõukogu ellu projekti „Tugiisikuteenus kinnipidamiskohast vabanenu tööturule sisenemiseks“. Projekti kestus mai 2012 kuni august 2014. Projekti partneriteks on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Vabariigi Justiitsministeerium.

Aastal 2011 sõlmiti EV Justiitsministeeriumi ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel kokkulepe käivitada pilootprojektid tugiisikuteenuse loomiseks ja tagamiseks vanglast tähtaegselt vabanenutele, ning luua aastatel 2013-2015 eeldused projektide raames käivitatud tegevuste laienemisele.

Kinnipidamiskohast vabanenud isikute suutmatus leida tööd ja kohaneda eluga vabaduses toob kaasa uute kuritegude toimepanemise. Vabanenu ebapiisava hõivatuse ja positiivsete sotsiaalsete sidemete puudumisega kaasneb kõrgendatud korduvkuritegevuse risk. Seda riski on võimalik maandada ühiskonnaga sidususe suurendamise kaudu, mida pakub tugiisik. Käesoleva projekti eesmärk on tuua vanglast vabanevad isikud tagasi tööturule, pakkudes neile selleks vajalikku tugiisikuteenustIngmar Kurg
Projektijuht

Projekti taust, tegevused, oodatav tulemus »
Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat