Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

PROJEKTID

Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus


Teenuse otsene sihtrühm on Harku järve ümbruse asumite pered, kes kasvatavad 1- kuni 6-aastaseid lapsi, kaudselt ka lapsevanemate tööandjad, teised pereliikmed ja kohalik omavalitsus. Projekti kaudu arendatakse välja lapsehoiuteenus ja selle osutamiseks vajalikud tingimused 18 lapsehoiu koha mahus, teenuse käivitamisel viiakse läbi koostööpartnerite vahelised koostööümarlauad, koostatakse lapsehoiuteenuse käivitamist ja arendamist käsitlev abimaterjal kogudustele ja kiriklikele organisatsioonidele, seeläbi suureneb EELK koguduste ja nende partnerühenduste suutlikkus kodanikuühiskonnas osalemisel ja avalike teenuste osutamisel.

Projekti eesmärgiks on kvaliteetse, jätkusuutliku ja kristlikel väärtustel põhineva lapsehoiuteenuse kättesaadavuse suurendamine Harku järve ümbruses olevates asumites (Tiskre, Harkujärve, Laabi, Õismäe, Kakumäe).

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi  Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetussumma on 23389,80 eurot.

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat