Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

PROJEKTID

Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE


SEMPRE – Social empowerment in rural areas

SEMPRE – Maapiirkonna sotsiaalne võimestamine

Eesti eriteema:
Eesti perekond ja lapsed maapiirkonnas

Eesti perekonna tugevus on Eesti ühiskonna tugevus. Perekonna väärtustamine pakub ühistegevust Eesti ühiskonna kõigile sektoritele.

Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Üheks siduvaks teemaks on perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõivatus jm.

Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga pakutakse strateegilist koostööd, koolitust kui ka toetust oma mikroprojektide algatamiseks.

Uudne lähenemine maapiirkonna sotsiaalsel võimestamisel on sihtrühma kaasamine sellisel viisil, et lahendused sotsiaalsete vajaduste leevendamiseks sünnivad ühises toimimises, milles iga osapool panustab temale omaste ressurssidega. Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.

Projekti tegevused toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja  Kohaliku Omaalgatuse Programmi eesmärke kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamisel kogukondliku initsiatiivi. Projekt panustab Euroopa Liidu 2020 eesmärkide elluviimisesse.

Projekti juhtpartneriks on Saksamaa Diakonisches Werk Schleswig-Holstein. Eestis esindavad projekti Ühiskonnatöö Sihtasutus ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. EELK osaleb projektis on kogusummaga 340 280 eurot, mida Interreg programm toetab summas 289 238 eurot ning SA Kodanikuühiskonna Sihtasutus summas 10 000 eurot.

Projektijuht: Ingmar Kurg, ingmar.kurg@gmail.com

Projekti koordinaator: Nelli Vassila, nelli.vassila@gmail.com, tel 58519514SEMPRE tegevuskava (.xlsx) »
Eesti perekond ja lapsed maapiirkonnas (.docx) »
Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat