Kolmapäev, 18. juuli 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

RAAMATUKOGU


Avo ÜprusMTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut
Eluaegne vangistus 2013.
79 lehekülge.

Raamatus vaadeldakse eluaegse vangistuse praktikaid, karistuse kandmist, selle mõjusid ja vabastamistingimusi. Vaadeldes uurimusi pikaajalise vangistuse mõjudest, teeb autor järelduse et mitmed neist ei ole kooskõlas vangistuse eesmärkidega ning pigem takistavad kui soodustavad sotsialiseerumist. Otsustus kinnipeetavate kohtlemise viisist on meie eneste inimlikkuse lakmuspaber.
Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat