Laupäev, 22. september 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

RAAMATUKOGU


Raul Eamets, Kaia Philips, Tiina Annus
Eesti tööturg ja tööpoliitika

Tartu Ülikooli Kirjastus 2000.
192 lehekülge.
Mõõdud: 145 x 203 mm

Käesoleva uurimuse eesmärk on anda üldine hinnang Eesti tööturu olukorrale üheksakümnendatel aastatel. Vaadeldakse tööhõive üldist olukorda (tööjõu nõudlust ja pakkumist), tööturu institutsioone, tööpoliitika rakendusmehhanisme ning kutsehariduse ja tööturu seoseid. Läbi on töötatud hulgaliselt tööturustatistikat, saamaks objektiivset pilti Eesti tööturu tendentsidest siirdeperioodil. Kasutatud on nii tööjõu-uuringute tulemusi kui ka ametkondade statistikat. Välaanne on mõeldud poliitikutele, üliõpilastele, majandusteadlastele ja teistele huvilistele, kes soovivad ennast Eesti tööturu temaatikaga kurssi viia.
Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat