Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

KOGUDUSTE JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE ÜMARLAUD TARTUS


28.02.13.a. toimus Tartu Maavalitsuses Lõuna - Eesti koguduste ja omavalitsuste esindajate ja Tartu Ärinõuandla ning PRIA esindaja ühisnõupidamine. Ümarlaual osalesid Alatskivi, Nõo, Kursi, Kambja, Puhja valdade esindajad. Kogudustest olid esindatud EELK Laiuse, Tartu Pauluse, Elva, Nõo, Rannu ning Antsla EKB, Tartu Salemi baptistikogudus, Kolgata baptistikogudus ja Mustvee baptistikogudus. EKN arendusjuht tegi ettekande koguduste ja avaliku sektori partnerlusest, mille käigus tutvustas EKN ja VV koostöömemorandumit, avalike teenuste delegeerimise kontseptsiooni, kodanikuühiskonna arengukava ja vabaühenduste rahastamist. Arutleti erinevate piirkondade ja koguduste vajaduste, koostöö toimimise ja arenguvõimaluste üle. Ülevaate riiklikest tugistruktuuridest andsid Tartu Ärinõuandla konsultant Asso Uibo ja PRIA inspektor, õpetaja Maarja Sokk. Kõlama jäi soovitus osaleda maakonna ja valdade tegevuste planeerimises ja arengudokumentide koostamises. Valdade juhid said mõtlemisainet koguduste käsitlemiseks võrdsetel alustel teiste kolmanda sektori vabaühendustega. Mitmed koguduste esindajad pöördusid ümarlaua lõppedes Tartu Ärinõuandla poole äriplaani koostamise, partnerite leidmise ja võimalike finants allikate osas. Kohaliku elu edendamisel on omavalitsuste ja koguduste koostöö väga vajalik.Avo Üprus
EELK Konsistooriumi Diakooniatalitus
e-post: avo.uprus@eelk.ee
tel 5020857

07.03.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat