Kolmapäev, 18. juuli 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

AASTA DIAKOONIATÖÖTAJA TUNNUSTAMISE KONKURSS

EELK diakoonia ja ühiskonnatöö talitus kuulutab välja 2013. Aasta diakooniatöötaja tunnustamise konkursi.

Eesmärk

Aasta diakooniatöötaja tunnustamise eesmärk on tänada diakooniatöötajaid ja -meeskondi, väärtustada diakoonia- ja ühiskonnatööd ning saavutatud tulemusi ja austada Jumalat.

Hindamise tingimused:
Aasta diakooniatöötaja nimetus antakse saavutuste eest ühiskonna ja kogukonna elu edendamisel diakoonia valdkonnas isikule või organisatsioonile, kes
• panustab vabatahtlikult oma kaasinimeste teenimisse teadmisi, oskusi ja aega selle eest tasu saamata;
• on saavutanud häid tulemusi koguduse ja omavalitsuse koostöös ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut;
• loonud diakoonia väärtuste ja eesmärkidega kooskõlas toimiva kristliku ettevõtte või ühenduse

Aasta Diakooniatöötajat tänatakse EELK Konsistooriumi teenetemärgi või tänukirjaga.

Kandidaadi esitamisel nimetada järgmised andmed:
• nimi ja vanus;
• kontaktandmed (elukoht, telefon, e-aadress);
• tegevusvaldkonna ja tegevuste lühike kirjeldus;
• kandidaadi panus tegevusvaldkonnas;
• kandidaadi esitaja andmed.

Kandidaati saavad esitada:

• koguduste õpetajad;
• kogudused, kiriklikud organisatsioonid ja asutused;
• kohalikud omavalitsused.

Kandidaate saab esitada kuni 14.04.2013.

Ettepanekud vaatab läbi diakooniakomisjon.

Tunnustuse pälvinud isik või organisatsioon tehakse teatavaks ajalehes Eesti kirik ja EELK koduleheküljel ning palutakse 1. Nelipühal toimuvale tänuüritusele Tallinna Toomkirikus.

Kandidaatide esitamine saata e-posti teel aadressile: diakoonia@eelk.ee; kontakttelefon: 5020857, Avo Üprus, diakoonia ja ühiskonnatöö talituse juhatajaAvo Üprus
tel 5020857

25.03.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat