Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

DIAKOONIASEMINAR 5. - 7. MAIL 2008 VALGAS
EELK Valga Peetri-Luke koguduse majas, Lai 5a

Pikk ja väärtuslik tööelu on üheks inimese hää olemise näitajaks meie tänases ühiskonnas. Vaimulikud ja diakooniatöötajad saavad seminari käigus tutvuda koguduse ning kohaliku omavalitsuse tegevusega pikaajaliste töötute tagasitoomisel tööturule.

Seminari ajakava: algus esmaspäeval, 5. mail kell 9.00 (võimalus saabuda 4. mai õhtul), lõpp kolmapäeval, 7. mail kell 13.00. Toimuvad kohtumised-külastused Tööturuametis, Sotsiaalabiametis, Töötute Aktiviseerimise Keskuses, Sotsiaalmajas; tööharjutusel osaleja ja seminaristi paaris töötamine; analüüs kogetu põhjal. Selle koosolemise käigus sõnastatakse ka ühiskonna vajadus, mille rahuldamiseks kirik saab samme astuda läbiviies vastavasisulise diakooniaprojekti. Koolitajateks on õp Heino Nurk ja Ester Liinak.

Seminarist osavõtt on tasuta (rahastatakse EELK Diakooniafondist), kohtade arv piiratud.

Kadri Kesküla
e-post: kadri.keskula@eelk.ee
tel 627 7364

08.04.2008

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat