Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

PROJEKTIKOOLITUS KOGUDUSTELE
6.september 2013.a. Sirge tee 2, Tallinn HEAK

Austatud kirikujuhid.

Eesti Kirikute Nõukogu poolt asutatud Ühiskonnatöö Sihtasutus annab teada järjekordsest koolitusest, mis on kasulik kogudustele lisavahendite hankimisel. Koolitus on kavandatud otseselt koguduste huvisid ja vajadusi silmas pidades ning osalejatele tasuta. Ootame motiveeritud ja sihikindlaid inimesi, kellel on idee, mille rahastamiseks nad soovivad äriplaani ja finantseerimistaotlust vormistada. Mõningane eelnev kogemus lihtsamte projektidega  kulub marjaks ära.
Palume Teil edastada see teade kogudustele ja nende poolt loodud asutustele ja organisatsioonidele. Esimene koolituspäev toimub 06. septembril Harju Ettevõtluse Arendamise Keskuses, Tallinn, Sirge tee 2. Sellele järgneb iseseisev töö oma projekti vormistamisega, mille jooskul on võimalik kasutada kogenud asjatundjate abi. Töö tulemused vaadatakse üle 12.septembril samas kohas. Peaasjalikult orienteerume Kodanikuühiskonna Sihtkapitali suurprojektide taotlusvoorule, mille tähtaeg on 24. september. Samas tutvustatakse ka teisi finantsinstrumente ning võrreldakse neid omavahel.

Kasu kogudustele
Koguduste juhid suhtuvad rahataotluste kirjutamisse erinevalt. Paljudel puhkudel jääb hea algatus teostamata oskamatuse tõttu taotlust vormistada.
Tahame koolitusega pakkuda julgustust, praktilisi teadmisi ja oskusi kogudustele täiendavate rahaliste võimaluste leidmiseks ja kasutamiseks.
Koolituse käigus antakse ülevaade rahaliste vahendite allikatest ja selgitatakse nende allikate eelistusi ja erinevusi, eesmärke ja taotlemise korda.

Võimalused uueks arenguks
Aastail 2007-2013 on Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahenditena rohkem kui 53 miljardit krooni. Uuel rahastamisperioodil 2014-2020 ootab Eesti struktuurivahendeid ligikaudu samapalju – umbes 3,35 miljardit eurot. Struktuuritoetusele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering. Palju võimalusi pakuvad sihtsuunitlusega väiksemad fondid ja programmid.
Struktuurivahendite taotlemise võimalustest anname hilissügisel toimuva seminari käigus, aga küsimusi esitada saab ka septembrikoolitusel. Esialgsed raamid on selleks ajaks paigas.

Aktiivne kogudus suudab olla tõsiseltvõetavaks partneriks omavalitsusele: rikastada kohaliku arengu diskussiooni ja aidata kaasa teenuste toomisel inimestele lähemale!

Oodatud on inimesed erinevatest konfessioonidest, kes saavad hakkama lihtsama projektiga, aga peavad veel keeruliseks näiteks struktuurivahendite taotlemist, finants- või äriplaani koostamist.
Oleme valmis hiljem ka taotluste koostamisel nõu andma ning juhendama individuaalset tööd õppematerjalidega. 

Vajalik on eelregistreerimine. Osalemistasu ei ole. Toitlustamise kulud kannab sihtasutus. Transpordikulud jäävad üldjuhul osalejate kanda, aga erijuhtumid räägitakse läbi ja leitakse lahendused.

Registreeruda palume EKN sekretäri telefonil 6461028 või aadressil avo.uprus@eelk.ee

Palume suunata koolitusele vaid neid inimesi, kelle soov panustada tegevusse koguduse heaks on kindel. Hoidkem õppureid eestpalvetes ning püstitagem neile ka vaimulike ja koguduste juhtide silmis olulised õpieesmärgid.

Õnnistussooviga
Avo Üprus
50 20 857

 Avo Üprus
tel 5020857

22.07.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat