Teisipäev, 17. juuli 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA FINANTSMEHHANISMI PROGRAMMI TAOTLUSVOOR „RISKILAPSED JA -NOORED“ ON AVATUD

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi taotlusvoor „Riskilapsed ja -noored“ on avatud
 
Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootööalaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 201325.07.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat