Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

KÜSKI ŠVEITSI VABAÜHENDUSTE FONDI TOETUSE TAOTLUSVOOR "TEENUSE ARENDAMISEKS JA KÄIVITAMISEKS" ON AVATUD
24. september 2013

Toetus on mõeldud teenuse arendamiseks ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:
- sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
- sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Taotlejaks saavad olla MTÜ-d või SA-d.

Projekti esitamise tähtaeg 24. september 2013 kell 15.00.
Projekti abikõlblikkuse periood 1. dets. 2013 kuni 28. veebr. 2015.
Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 30 000 eurot.08.08.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat