Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

DIAKOONIATÖÖ VABATAHTLIKE BAASKOOLITUSPROGRAMM
Orissaare 10. - 12. juunil 2008

10.juuni algusega kell 13.00 KOGUDUSE DIAKOONIA Koolitajad: Vaike Salveste ja Marika Metsala (3 tundi) • Diakoonia mõiste ja teoloogilised lähtekohad Piiblis. • Lühiülevaaade diakoonia ajaloost. • Diakoonia kui koguduse eluviis Kell 16.15 DIAKOONIA: KODANIKUÜHISKOND JA VABATAHTLIKUD (2 tundi) Eesmärgiks on anda ülevaade kodanikuühiskonna üldprintsiipidest ning vabatahtlikust tegevusest.

11. juuni algusega kell 10.00 VABATAHTLIKE KOOSTÖÖ Koolitaja Pille Murrik (8 tundi) • Koostööpinna loomine. • Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused. R. Diltsi järgi. • Rollimääratlus. Rollikaart ja rollimaatriks. • Kasulikud ja piiravad uskumused kui õnnestumiste või ebaõnnestumiste võti. • Reaktiivne ja proaktiivne käitumine. Selge ja ebaselge kommunikatsioon. • Suhtlemistõketest hoidumine.

12. juuni algusega 10.00 DIAKOONIA MEETODID V. Salveste Eesmärgiks anda ülevaade enimkasutavatest diakoonia meetodite teooriatest

DIAKOONIA MEETODITE RAKENDAMINE PRAKTIKAS P. Murrik • Aktiivne kuulamine - põhiline abistamisoskus teise inimese mure puhul. • Nõustamise praktikas .

Koolitus toimub EELK Orissaare koguduse Püharisti külalistemajas. Registreerimine kuni 7. juuni 2008 e-post: vaikele@gmail.com

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA. Koolitust finantseeritakse EELK, Soome Kiriku Välisabi ja Saksa Diakonisches Werk Schleswig-Holstein. Koolitus toimub Diakoonia arendusprojekt 2007-2010 raames

Koolitusprogrammi kohustuslikuks osaks on osalemine 11. oktoobril 2008 Diakoonia teaduskonverentsil.

Kasulik lugeda: „Diakoonia käsiraamat” 2007 toim R. Saard

Vaike Salveste
e-post: vaikele@gmail.com

19.05.2008

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat