Laupäev, 22. september 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

NÕUPIDAMINE RENDSBURGIS, SAKSAMAAL

Avo Üprus, EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja ja dr Ingmar Kurg, talituse projektijuht viibisid 4.-6. nov. 2013.nõupidamisel Rendsburgis, Saksamaal Schleswig-Holsteini Liidumaa Sisemisjoni Diakonisches Werk kutsel.

Nõupidamise eesmärgiks oli 2013.a. suvel Avo Üpruse poolt algatatud idee koguduste ja kohaliku omavalitsuse koostöö edendamine edasi arendada mitme riigi ühisprojektiks. Nõupidamisest oli osavõtjaid Eestist,Lätist ja Saksamaalt.

Projekti idee arenes võrgustike loomise suunas, milles kohalikud diakooniakeskused loovad eeldusi kogukonna elu parandamiseks. Diakooniatalitus ja Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutuse koostöös on ettevalmistatud küsitlus diakooniatöö ja omavalitsuste koostöö kohta ning selle uuringu tulemused edastatakse partneritele järgmisel kohtumisel.

Järgmine nõupidamine lepiti kokku kevadel 2014.a. Ettevalmistavaks osaks jäi teemade nimetamine, millega kohaliku kogukonna võrgustiku projekt peab tegelema.

 

 27.11.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat