Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

OMAVALITSUSE JA KOGUDUSTE JUHTIDE ÜHISNÕUPIDAMINE PAIDES

Detsembri alguses toimunud nõupidamisel Järva Maavalitsuses olid esindatud EELK diakooniatalituse, EELK Järva-Peetri, Türi, Paide, Järva-Jaani ja Anna ning Türi Misjonikogudus, Järvamaa Kristlik Keskus, Paide Baptistikogudus samuti Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja Järva Maavalitsuse esindajad.

Ühisnõupidamise käigus selgitati välja peamised koostöö valdkonnad koguduste omavahelises suhtluses ja ka omavalitsuse kui partneriga. Oskuste ja kompetentsi jagunemisel oikumeeniliste ühistegevuste käigus on tähtis osa organiseeritusel ja teabe liikumisel. Senine koostöö on toiminud ilma lepeteta.
Ümarlaual tekkinud mõte muuta kokkusaamised regulaarseteks millel on omad eesmärgid ja ootused. pikemaks arengusuunaks peeti vajalikuks muuta kogudused ühiskonnas kuuldavaks ja nähtavaks.

 Ingrid Mäsak

17.12.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat