Pühapäev, 19. august 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

EUROOPA ABIFOND ENIM ILMAJÄETUTELE (FEAD).

Alaline Esindajatekomitee kiitis täna heaks regulatsiooni Enim Ilmajäetute Fondi jaoks.

FEAD"i finantsallikad (peaaegu 3,5 triljonit eurot) jaotatakse liikmesriikide vahel seitsmeks aastaks (2014-2020)

Kuna uus Fond on vajalik 2014 . alguses, tagamaks katkematu abi enim ilmajäetutele 2013-2014 a. talvel, regulatsioon sätestab, et eraldised on võimalikud 1.detsembrist 2013.

Liikmesriigid võivad valida, kas nad jagavad toiduaineid ja/või muud materiaalset abi enim ilmajäetutele või adresseerivad neile muud vahendid, nagu näiteks sotsiaalne kaasatus.

Eeldatakse, et kõige tähtsam abi viis enim ilmajäetutele saab tõesti olema toiduabi. Uue elemendina liikmesriigid võivad kasutada ka osa fondist, kergendamaks toiduannetusi eraallikatest, näiteks supermarketitelt.

Fondi eesmärk on nii asendada kui ka laiendada käesolevat Euroopa Liidu toiduabiprogrammi, mis on toiminud 1987. aastast.

Fondi peaeesmärk on edendada sotsiaalset kaasatust ja aidata saavutada EU2020 vaesuse vähendamise eesmärki. Täpsemalt, instrument on suunatud kergendama kõige hullemaid vaesuse vorme, andes mittefinantsilist abi enim ilmajäetutele. 

Ingrid Mäsak

17.12.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat