Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

EELK DIAKOONIAKOMISJON
10.detsember 2013.a.

Detsembris toimunud korralisel diakooniakomisjoni koosolekul andis ülevaate Diakooniatalituse tegevusest juhataja Avo Üprus. Komisjoni liikmed said ülevaate Diakooniatalituse tegevustesse kaasatud isikutest, projektijuhtidest ja koordinaatoritest. Kirikusisene koostöö toimub Laste- ja Noorsootöö Ühendusega, Usuteaduste Instituudiga, Diakooniahaiglaga. Koostööpartnerid ollakse Eesti Kirikute Nõukoguga, mille juurde on loodud Ühiskonnatöö Sihtasutus, mille kaudu võimendab Diakooniatalitus oma tegevust. Koostöö toimub Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudiga, riigiga Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi kaudu, Maakondlike Arenduskeskustega. Toimib VV ja EELK ühiskomisjoni Sotsiaaltöö alakomisjon.

Ülevaade anti kaplanaatide, peretöö, mitmete lastehoidude tegevustest ning lähiajal ilmunud väljaannetest. Ülevaatlik kokkuvõte anti toimunud konverentsidest ja koolitustest.
Oluliseks välispartneriks on Põhja-Elbe kirik, kellega
kavandatakse ühist europrojekti. 

Tulevikuplaanide kavandamisel kujunes oluliseks suunaks diakooniaõppe korraldamine ja samuti püsiva diakooniavõrgustiku loomine. Tähelepanu all on küsitlus diakooniatööst kogudustes ja EKN liikmeskirikutes. EL rahastusperioodi järgnevate etappide uued seminarid tulekul kevadtalvel ja sügisel. Lektoritena kaasatakse rakendusasutuste esindajad. 

Avo Üprus tutvustas Harkujärve kiriku olukorda ja seal toimuvaid tegevusi. Diakooniakomisjon tunnustab Harkujärve kiriku baasil toimuvaid diakoonilisi arendustegevusi. Ingrid Mäsak

19.12.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat