Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

SISEMINISTEERIUM KUTSUB PROGRAMMIDE AVALIKULE ARUTELULE

Siseministeeriumi regionaalarengu osakond kutsub 2014-2020 perioodi Läänemere piirkonna programmi ja INTERREG Euroopa programmi avalikule arutelule 17. märtsil.

Valminud on järgmiste 2014-2020 perioodi Euroopa territoriaalse koostöö programmide eelnõud:
Läänemere piirkonna programmi 2014-2020 eelnõu ja programmi keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu https://www.siseministeerium.ee/2014-2020-laanemere/   

INTERREG Euroopa programmi 2014-2020 eelnõu ja programmi keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu https://www.siseministeerium.ee/interreg-euroopa/

Mõlema programmi eelnõud on valminud pikaajaliste ja keeruliste läbirääkimiste tulemusel kompromissina kõikide programmides osalevate riikide vahel ning on nüüd enne Euroopa Komisjonile esitamist avatud viimaseks kommentaaride ringiks avalikkusele.

Programmide eelnõud ja nende lühendatud eestikeelsed tõlked on kättesaadavad ülaltoodud linkidel. Samuti leiate sealt info, kuidas on võimalik eelnõude kohta kommentaare esitada (tähtaegadega 21. ja 28. märts).

Mõlema programmi Eesti avalik arutelu toimub 17. märtsil algusega kell 13.00 Tallinnas, Pikk tn 61, Siseministeeriumis. Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 12. märtsiks kadri.jushkin@siseministeerium.ee .26.02.2014

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat