Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

DIAKOONIAKOMISJONI KORRALINE KOOSOLEK 22 APRILLI

22 aprillil toimunud diakooniakomisjoni arutlusteemadeks olid diakooniaõpe UI-s, uurimus diakooniatööst koguduste tasandil, diakooniatöö tegijate tunnustamine ja eelarve küsimused.

Suur osa UI poolt tehtavast tööst on täiendusõpe. Diakooniakomisjon teeb EELK Konsistooriumile ettepaneku kaaluda liitumist rahvusvahelise Diakoonia uurimise organisatsiooniga. Kuna organisatsioon ühendab uurijaid ja praktikuid, siis oleks ka meie kirikul paremad eeldused diakoonia teaduspõhiseks arendamiseks.

Diakooniateemalist uurimust tutvustab Ingmar Kurg ja teeb ka esialgsed kokkuvõtted tulemustest.

Diakooniakomisjon tunnustab käesoleval aastal nelipühade ajal EELK Konsistooriumi aukirja ja meenega Ester Liinakut ja Pia Ruotsalat.Avo Üprus

28.04.2014

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat