Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

EL UUE FINANTSPERIOODI TEABEPÄEV

Austatud partnerid, koguduste juhid ja diakooniatöötajad.

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad Euroopa Liidu uue finantsperioodi teabepäeva kogudustele.  

Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel.   

  

Teabepäev on planeeritud 28.maile. Peaettekande teeb pikaajaline Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh detailsemalt riigi sotsiaalhoolekande korraldusest (hetkeseis, strateegilised suunad, ülevaade rahastamise allikatest, nõuetest jms). Esile tuuakse asjaolud, mida peab kindlasti arvestama EL vahendite kasutamisega kaasnevalt ja mida saaks kogudused ettevalmistavate tegevustena juba praegu teha. Peaettekandega luuakse ühtsem valmidus sotsiaalministeeriumi vastava valdkonna spetsialistide kuulamiseks ning arutelus osalemiseks.  

Sotsiaalvaldkonna esindajal oleme palunud rääkida meetmetest, milles on planeeritud avatud taotlusvoorud, samuti programmilistest tegevustest, mis toetavad teenuseosutajate (sh koguduste) tegevusi. Töövaldkonnalt oleme palunud ülevaadet avatud taotlusvoorudega toetavatest tegevustest, aga ka ülevaadet, milliseid tööturuteenuseid saaks kogudused oma tegevuste arendamisel kasutada (näiteks palgatoetusega tööle rakendamine, tööpraktika jms) sõltumata struktuuritoetuste kasutamisest.   

  

Teabepäeva eesmärgiks on anda kogudustele uueks perioodiks valmistumiseks praktiline sisend. Edaspidi soovime aidata juba konkreetseid kogudusi või nende rühmi vastavalt nende poolt valitud teenustele.   

 

Teabepäev viiakse läbi 28. mail Tallinnas,Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6 kell 11.30 – 16.00.

ÕnnistussoovigaPäevakava lead siit »

08.05.2014

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat