Kolmapäev, 18. juuli 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU DIAKOONIATÖÖTAJA TUNNUSTAMINE

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus kuulutab välja 2014. aasta diakooniatöötaja tunnustamise konkursi. Eesmärk Aasta diakooniatöötaja tunnustamise eesmärk on osutada tähelepanu kiriku diakooniatööle, tänada diakooniatöötajaid ja meeskondi, väärtustada saavutatud tulemusi ning austada Jumalat, meie loojat ja õnnistegijat. Hindamise tingimused Tunnustus ja preemia antakse saavutuste eest ühiskonna ja kogukonna elu edendamisel diakoonia valdkonnas isikule või organisatsioonile, kes • panustab diakoonia heaks teadmisi, oskusi ja aega; • on saavutanud hea tulemuse kiriku või kirikliku organisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse koostöös ning on edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut erinevates eluvaldkondades. Tunnustatud diakooniatöötajat premeeritakse EELK Konsistooriumi aukirjaga, kutsega pidulikule sündmusele ja meenega. Kandidaadi esitamisel nimetada järgmised andmed: • nimi ja vanus; • kontaktandmed (elukoht, telefon, e-aadress); • tegevusvaldkonna ja tegevuste lühike kirjeldus; • kandidaadi panus tegevusvaldkonnas; • kandidaadi esitaja andmed. Kandidaati saavad esitada: • kõik Eestis alaliselt elavad isikud; • kogudused, kiriklikud organisatsioonid ja asutused; • kohalikud omavalitsused. Kandidaate saab esitada kuni Jüripäevani, 23. aprillil 2015 Ettepanekud vaatab läbi diakooniakomisjon. Tunnustuse pälvinud isik või organisatsioon tehakse teatavaks kodulehel www.eelk.ee/diakoonia Tunnustatakse kahte inimest või organisatsiooni. Kandidaate saab esitada e-posti teel aadressile: diakoonia@eelk.ee; kontakttelefon: 5020857, Avo Üprus, diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja

Avo Üprus
e-post: diakoonia@eelk.ee
tel 502 0857

31.03.2015

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat