Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

PAGULASTEEMALINE KOOLITUS "SAMAS PAADIS"
Koolitust saab tellida ja kohandada vastavalt osalejate vajadustele.


Me mõistame teisi alati lähtudes iseendast ja oma kultuurist. Muutused ühiskonnas kutsuvad inimeses esile loomuliku vastukaja. Inimestel peab olema võimalus rääkida oma hirmudest, käitumismustritest ja suhtumistest ning avaldada arvamust vägivallatult.

Koolituse eesmärgiks on tõsta oma teadlikust kohanemisel muutustega. Osalejad suudavad panna ennast teise inimese olukorda ja temast aru saada.

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on info jagamine, arutelud ja rühmatööd. Osalejate aktiivne kaasamine, kus iga ühe kogemus ja panus on oluline ja edasiviiv. Loome pinnase sisukaks vestluseks, mis osalejaid rikastaks aidates kaasa rahu, lepituse ja üksteisemõistmise suurendamisele.

Koolitaja Kadri Kesküla töötab EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituses ning EELK Perekeskuses. Ta on õppinud (1995-1996 õ/a) Rootsis koos sealsete sisserännanutega - kelleks olid pagulased Somaaliast, Kurdistanist, Iraagist ja Kosovost - rootsi keele kursustel. Kadri on samal maal pedagoogikaõpingute raames läbinud kursuse „Mȧngfald och dialoog“, mis käsitleb mitmekesisuse, eelarvamuste ja diskrimineerimisega seotud küsimusi ühiskonnas.

Koolitaja Pia Ruotsala on peretööd teinud alates 1999.a. Soomes, Jordaanias ja Eestis. 2013.a. algusest on ta EELK peretöö koordinaator. Pia on töötanud Jordaanias pagulaslaagris ja läbinud teemaga seotud koolitusi Soomes.Seniste kogemuste põhjal võiksid olla praegu küsimusteks, mida käsitleda: Kuidas pagulased Eestisse saabuvad? Kuidas neid siin vastu võetakse? Kuidas mõista tulijate kultuuri ja religiooni?Kadri Kesküla
EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus
e-post: kadri.keskula@eelk.ee
tel +372 5629 3202

18.02.2016

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat