Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

AVO ÜPRUS: VANEMLIKU HOOLETA JÄÄNUD LAPSED VAJAVAD ENAMAT KUI SOOJA TUBA JA KÕHUTÄIT. NAD VAJAVAD PEREKONDA.

4. novembril kell 10.00 toimub Tallinna Peeteli kirikus Eesti Vabariigi 100. ja Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud konverents “Tuhkatriinud ja Nukitsamehed juubeliaasta Eestis”, mis käsitleb vanemliku hooleta ja vaesuses laste teemasid.

Konverentsi korraldaja EELK Harku koguduse õpetaja Avo Üpruse sõnul on korraldajate eesmärgiks teadvustada juubeliaasta Eestis seda poolt elus, mis puudutab „vaeslapsi“ - neid lapsi ja noori, kes on sattunud materiaalse ja sotsiaalse vaesuse lõksu ning on ilma jäetud arenguks vajalikest suhetest ja tingimustest, kasvades institutsioonides ilma perekondliku toeta.

„Juhime konverentsiga tähelepanu sellele, et vaesus ja vanemliku hoolitsuse puudumine kahjustavad tuhandete laste arengut, tervist ja tulevikku. Vajame täna mobiilseid vastuseid olulistele küsimustele: kas institutsionaalne hooldus on oma aja ära elanud? Kas kodanikuvastutuse ja pere tähenduse mõtestamine on riiklik väljakutse või jääb idealistidest kodanikeühenduste unistuseks?“ küsis õpetaja Avo Üprus.

Kasuperesid ja seal kasvavaid lapsi toetava üle-eestilise mittetulundusühingu „Igale lapsele pere“ eestvedaja Jane Snaithi sõnul väärivad ja vajavad kõik lapsed ideaalseks kasvukeskonnaks turvalise ja püsiva perekonna tuge. „Minu veendumus on, et kui riigi jaoks on lapsed olulised, siis saab selle nimel kõik osapooled koos tööle panna. Kuid kasuperede mudel asendushoolduse vormina töötab kõige tulemuslikumalt moel, kus lastekaitse ja sotsiaaltöö on riiklikult korraldatud. Täna on vastutus vanemliku hooleta laste käekäigu eest igal omavalitsusel vastavalt võimalustele,“ ütles Jane Snaith.


“Konverentsi üheks eesmärgiks on ka julgustada kiriklikke ringkondi märkama selle valdkonna vajadusi. Kõik ei saa oma perekonda võtta vanemliku hooleta jäänud lapsi. Aga me kõik saame midagi teha, toetamaks neid, kes seda teevad. Samuti on vaja muuta paradigmat kristliku heategevuse vormides ja ressursside suunamisel.”

2017 novembris saab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100 aastaseks ning 2018 on sama tähtpäev ka Eesti Vabariigil. Ühtlasi täitub 500 aastat protestantliku reformatsiooni algusest.

Reformatsiooniga kaasnesid olulised kultuurilised muutused Euroopa riikide arengus. Omakeelsed jumalateenistused, kirjaoskuse levik, haridus-  ja hoolekandesüsteemi kujunemine ning paljud teised näitajad iseloomustavad aega, milleta ka meie rahvas ei oleks täna selline nagu ta on. Tulevikku luues tuleb mõtestada ja mõista nii minevikku kui ka olevikku. Halle asutuste ja õp August Hermann Francke (1663-1727) algatatud haridus- ja hoolekandesüsteem on olnud eeskujuks mitmetele järgijatele, kelle hulgas on oma koht ka Tallinna Peeteli koguduse sotsiaalkeskusel.Konverentsi korraldavad EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus, MTÜ Igale Lapsele Pere ning Ühiskonnatöö sihtasutus. Registreerumine 20. oktoobrini 2016: diakoonia@eelk.ee

Konverents on osalejatele tasuta.

 

Lisainfo:

Avo Üprus
Mob. 5020857

Jane Snaith
Mob. 504133001.11.2016

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat