Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

TÄNU

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus on tänulik Annika Laatsile ja Patrik Göranssonile osaks saanud kõrge riikliku tunnustuse eest. Ühiskondliku elu edendamisel ning kogukonna jõustamisel on nende vaimulike tööl oluline osakaal. Seda on märgatud ning hinnatud. Palju õnne ja õnnistust edaspidiseks!

Dr Kalle Kasemaa elutööpreemia on kinnituseks, et teoloogidel on oluline osa rahvusliku kultuuriruumi avardamisel. Kalle Kasemaa on avanud oma rikkalike kommentaaridega varustatud tõlgete abil kaugete keelte mitmekesise tähenduse varamu ning rikastanud sellega teadmishimulisi lugejaid. Suur tänu!


 

Avo Üprus
EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus
 11.02.2017

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat