Teisipäev, 17. juuli 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

IDEEKONKURSS

EELK Kirikupäevade raames peetud konverentsil Tartu Jaani kirikus välja kuulutatud IDEEKONKURSS on lõpule jõudmas. Konkursi eesmärgid olid järgmised: sotsiaalselt oluliste, rakendatavate ja diakooniatöö süsteemset arengut toetavate ideede leidmine; praostkondade ja koguduste motiveerimine osalemiseks; eelduste loomine sihtgrupile oluliste teenuste väljatöötamiseks ja teenuste osutamise korraldamiseks. Kokku laekus 28 väga erinevat ideed. Ideede hindamiseks on moodustatud komisjon koosseisus Jaan Aps (Heateo Sihtasutus), Kerstin Kask ja Kadri Lääs (EELK Usuteaduse Instituut), Ott Kasuri (Maaomavalitsuste Liit), Kaupo Reede (Harju Ettevõtluse Arenduskeskus), Arne Akk (Eesti Töötukassa), Marion Bobkov  ja Avo Üprus (EELK Konsistoorium). Komisjon teeb oma otsused 19.08 ning nominantide auhindamine toimub EELK Konsistooriumis 27.08 algusega kell 13.00.

Esitatud ideedest valib komisjon kolm auhinnalist tööd kategooriates:

a)     Peapreemia a´ 3000 krooni, idee autori või teostaja koht koolitusgrupis. Parim näide sotsiaalse ja äriidee ühendusest, särav ja innovaatiline idee, mis on vastavuses diakooniatöö üldiste arenguvajadustega, diakooniatöö põhimõtetega, on uudne, teostatav ja jätkusuutlik.

b)     Teine preemia a´ 2000 krooni, idee autori või teostaja koht koolitusgrupis -   parim äriidee, mis on vastavuses diakooniatöö põhimõtetega ning mille rakendamise tulemusel saavutatakse maksimaalne majanduslik efekt teenuse, toote realiseerimisel.

c)      Teine preemia a´ 2000 krooni, idee autori või teostaja koht koolitusgrupis – parim arendusidee, mis on vastavuses diakooniatöö põhimõtetega ning mis aitab saavutada sotsiaalselt olulise probleemi lahendamist. 

Lisaks teeb komisjon ettepanekud kuni 7 idee autorile huvi korral osalemiseks projekti "Teeme koos!" koolitustel.  

Ideekonkursi läbiviimine on ühildatud SA Innove poolt Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine“ raames toetatud projekti „Teeme koos“ (1.3.0102.10-0160) elluviimisega. Auhinnafond on EELK täiendav finantseering projekti eesmärkide saavutamiseks ning diakoonia- ja ühiskonnatöö strateegia elluviimiseks.Konsistoorium
e-post: konsistoorium@eelk.ee
tel 502 0857

Projekt Teeme koos »

09.08.2010

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat