Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

HEAD IDEEKONKURSIL OSALEJAD!

Ideekonkursi tööde hindamiskomisjon on konkursile esitatud 28 töö osas oma eelotsused kujundanud. Ideede sisulise hindamise osana eelvalikus sõelale jäänud töödele näeme ideede autoritega vestlusvooru läbiviimist vahemikus 2.-18.august. 
 
Vestluste eesmärk on koguda lisainfot otsuste kujundamiseks võidutööde määratlemisel, enamgi veel aga –saada põhjalik ülevaade idee autorilt idee peamiste vajaduste, teostatavuse, peamiste ohtude ja takistuste kohta, idee autori motivatsiooni ja valmisoleku kohta osaleda pakutud idee tegelikus elluviimises koostöös konsistooriumi ja dikooniatöö võrgustikuga. 
 
Meie veebilehel on kättesaadav konkursi statuut, mis võimaldab ettekujutuse saamist konkursile esitatud kavandite valikuprotseduurist ning taustainfot neile, kes sooviksid kvalifitseeruda projekti „Teeme koos!“ koolitusgruppi.  
 
Vestluse üks neljast  küsimusest, mille vestluse läbiviija Teile esitab, on seotud Teie ootustega konsistooriumi diakoonia ja ühiskonnatöö talitusele, kes ideekonkursi algatas. Olge julge oma arvamust avaldama, heas mõttes andma tagasisidet probleemidest, mida tajute, tegema konstruktiivset kriitikat senisele praktikale kompetentsivaldkonnas, mida tunnete.  
 
Toredate kohtumisteni aga kõigi ideekonkursil osalenutega juba 27. augustil kl 13 konsistooriumis (Kiriku pl 3), tänu- ja tunnustusüritustel. Alates 19.08-st, mil toimub viimane hindamiskomisjoni istung, saadame kõigile asjaosalistele ka sellekohase kutse. Marion Bobkov
e-post: marion.bobkov@eelk.ee

Projekt TEEME KOOS »

12.08.2010

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat