Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

HINGEHOIU ÕPIKU "INIMESE KÕRVAL" ESITLUS

9. detsembril 2010 kell 12.30 toimub EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) õppekirjanduse sarja 9. väljaande „Inimese kõrval. Hingehoiu õpik” esitlus, sellele järgneb raamatu ühe toimetaja, Soome Luterliku Kiriku haiglahingehoiu töö juhi Kirsti Aalto avatud loeng „Inimese kõrval - kiriklik teenimine haiglas“.

Raamat “Inimese kõrval. Hingehoiu õpik” koosneb üheteistkümnest artiklist, milles süvenetakse ravi- ja hooldustöös esile kerkivatele hingehoidlikele küsimustele. Raamatu on toimetanud Kirsti Aalto ja Raili Gothóni. Eestikeelse väljaande toimetaja on Heino Nurk, tõlkija Urmas Oras. Raamat on välja antud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku projekti Kaplaniteenuste arendamine haiglates ja hoolekandeasutustes raames, projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Raamatu teemasid valides on saadud tuge selle ala õppurite ja õpetajate kogemustest ja küsimustest, abiks on olnud ka haiglapastorid.

Inimese hingehoidlikke vajadusi on käsitlenud Marjaana Hanhirova ja Kirsti Aalto. Haiguse põhjustatud kriisi on süvenenud Sirkku Eho. Hingehoiu vahenditest kirjutab Matti Aho. Artikkel Lapse häda pärineb Raili Gothónilt. Leina ja surma küsimusi käsitlev tekst on Kirsti Aaltolt. Peatüki Hingehoidlik tugi avahooldusel on kirjutanud Raili Gothóni. Seppo Viljamaa on kirjutanud psüühiliselt haige inimese hingehoidlikust toetamisest. Tuija Kivikoski on süvenenud mäluprobleemidega inimeste hingehoidlikku abistamisse. Valmidus abistada katastroofide ohvreid on tuttavaks saanud Carita Pohjolan-Pirhosele ja Kirsti Aaltole. Eri usundeid ja kultuure käsitlev peatükk on Ulla Jokela ja Raili Gothóni koostöö vili. Peatüki õe koormusest ja jõuvarudest on kirjutanud Leena Nissinen. Raamatu on illustreerinud haiglapastor Yrjö Tavaila.

Raamatus leiavad käsitlemist nii kiriku liikmete hingehoiuga seotud küsimused kui ka teiste usunditega ja kultuuride paljususega kaasnevad väljakutsed. Kuna ühiskonnas on palju erinevaid usundeid ja usundita inimesi, on raamatus ka eri usundite ja kultuuride esindajate kohtlemist käsitlev peatükk, mida täiendab inimeste (patsientide?) üksikasjalikke ootusi ja praktikaid käsitlev lisa “Veendumuse austamine”.

Raamat rõhutab erinevate inimeste väärtusmaailma ja maailmavaate austamist: eesmärgiks ei ole püüda iga hinna eest vestelda vaimulikest küsimustest, aga neile tuleb anda ruumi, kui patsient seda soovib. Mitmed olulised küsimused on üldinimlikud ja veendumustest sõltumatud. Autorid ja toimetajad loodavad, et raamatus pakutavad vahendid aitavad ära tunda patsientide hingehoidlikke vajadusi ja julgustavad vestlema ka neist küsimustest, millele ei ole valmis vastuseid.

Raamat on mõeldud õpikuks tervishoiu kõrgkoolides, aga sobib ka sotsiaaltöö, diakoonia ja usuteaduse üliõpilastele. Raamatu eesmärgiks on ärgitada lugejaid arutlema ja arendama nii oma tegevust kui ka mõtlemist. Selle eesmärgi toetamiseks on peatükkide lõppu lisatud küsimusi ja mõtlemisülesandeid. Iga peatüki lõppu on kogutud ka viiteid seda teemat käsitlevale kirjandusele ja interneti linkidele.

Esitlusel on võimalik osta raamatut soodushinnaga (90 EEK).

KÕIK HUVILISED ON TERETULNUD!Kerstin Kask
e-post: kerstin.kask@eelk.ee
tel 611 7400

Inimese kõrval. Hingehoiu õpik »

26.11.2010

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat