Laupäev, 22. september 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

IDEEKONKURSS

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistoorium kuulutab välja ideekonkursi, et aidata ettevõtlikel inimestel leida koos kogudustega võimalusi teenuste arendamiseks ja osutamiseks. Ideekonkursil on oodatud osalema kõik, kes soovivad oma kodukandi elu paremaks muuta. Tänavuse ideekonkursi fookuses on töötuse vähendamine ning sotsiaalteenused. Ühtegi head mõtet ära ei põlata ning vajadusel osutab konsistooriumi diakooniatalitus idee ellu viimisel abi. Eelmisel konkursil osalenud ideedest on täna teostamisel ligikaudu iga neljas.

Osale ideekonkursil, kui Sa

  • tahad teha elu paremaks
  • leiad võimalusi teenuste kättesaadavaks tegemiseks koguduste kaudu
  • oled eneses kandnud ideed, mis on jäänud teostamata võimaluste puudumise tõttu
  • tunned hästi oma kodukanti, inimeste vajadusi ning omavalitsuse toimimist
  • oled valmis teostama oma idee koos EELK Konsistooriumi diakooniatalituse, koguduse, valla- või linnavalitsuse ja teiste partneritega
  • valdad eesti keelt, vene ja inglise keele oskus tuleb kasuks

Saada oma CV ja ideekirjeldus (kuni 3500 tähemärki) koos orienteeruva eelarvega aadressile: „Diakoonia“ Kiriku plats 3; 10130 Tallinn või diakoonia(ät)eelk.ee. Ideekavandist peab ilmnema MIDA ja KUIDAS kavatsed teha. Võitjate (1 – 3 inimest) preemiafond on  450  €.  Preemiale kandideerijad on erapooletu hindamiskomisjoni jaoks võrdsed. Võitmiseks ei pea olema töötu,  aga täiendkoolitusel osalemiseks peab.

Ideekonkursil osalenud töötud võivad kandideerida koolituskursusele „Ideest toimiva ettevõtteni“, mida rahastatakse projekti „Teeme koos“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest SA Innove kaudu. Kui töötu on ideekonkursi kümne parima hulgas on koht koolitusgrupis tagatud. Täiendkoolituse edukalt läbinutega sõlmitakse tähtajalised töölepingud pooleks aastaks. Selle ajaga on võimalik käivitada oma ettevõte ning taotleda starditoetust. Koolituskursus algab septembris, aga suveks saab iga kandidaat koolituseks ettevalmistava koduse töö.

Ideekonkurssi on pikendatud 15. augustini.Avo Üprus
Diakooniatalituse juhataja
e-post: avo.uprus@eelk.ee
tel 627 7363

IDEEKONKURSS2_EELK_konsistoorium_otsib_sotsiaalseid_ettevõtjaid_130610.pdf »

Ideekonkurss (.pdf) »

18.05.2011

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat