Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

LASTE AGRESSIIVSUSE KUJUNEMINE JA SELLE TAGAJÄRJED

Tallinnas Usuteaduse Instituudis toimus 29. aprillil 2011 Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi koolitus teemal „Laste agressiivsuse kujunemine ja selle tagajärjed”.

Koolituse moto: Turvaline ühiskond ei ole valitsuse, politsei, turvaettevõtete ega mõne muu piiratud hulga ühiskonna liikmete asi. See on meie kõikide ühine ja igapäevase elu ülesanne.

Koolituse eesmärk oli anda ülevaade agressiivsuse esinemise põhjustest noortel ja teismelistel. Ühe hea töövahendina tutvustati Agressiivsuse Leevendamise Treeningprogrammi (ALT).

Koolitajateks olid psühholoogid: Ada Kiipus (Psychology MA) ja Keili Kollamaa (Psychology MA).

Ettekanded

Ada Kiipus: Agressiivsus läbi erinevate käsitluste, sekkumisprogrammi Agressiivsuse Leevendamise Treeningprogrammi (ALT) tutvustus

Keili Kollamaa: Agressiivne teismeline ja tema käitumise põhjused ning tagajärjed

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi (BKI) põhiväärtusteks on terve, turvaline ja moraalne ühiskond. Üheks tegevusvaldkonnaks on ennetustöö. Seda kõike läbi restoratiivse, inimliku ja inimõigustega kooskõlas oleva õiguse põhimõtetega. Noorte ja alaealistele suunatud meetmete väljatöötamine on üheks arengukava tegevussuunaks ning see on kuritegevuse ennetamise seiskukohalt olulise tähtsusega. BKI tegevusampluaa on oluliselt laiem, alustades kinnipidamisasutustes viibivate kinnipeetavate (sh eluaegsete) resotsialiseerimisprogrammide väljatöötamisest kuni turvalise linnaosa projektini. Täpsemat infot BKI tegevuse kohta leiate kodulehelt www.crimeless.eu. 29. aprilli koolituse üheks eesmärgiks oli anda ülevaade agressiivsuse erinevatest käsitlustest ja ka analüüsida erinevaid juhtumeid. Oluline osa on tugivõrgustiku loomisel, mis aitab efektiivsemalt riskilast ja tema perekonda aidata.18.05.2011

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat