Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

TÄNATI IDEEKONKURSIL TEEME KOOS 2011 OSALEJAID
29. augut 2011 EELK Konsistoorium


Esmaspäeval, 29. augustil tänati ja tunnustati ideekonkursil TEEME KOOS osalejaid. Projekti eesmärk on leida elujõulisi ideid, et taas tööellu tuua töö kaotanud inimesi sobiliku ettevõtluse vormi kaudu EELK koguduste juures. Projekti raames viiakse läbi vajalikud koolitused. Samalaadne konkurss toimus ka eelmisel aastal.

Konkursile esitatud töödest valiti välja 10, nendest kolm tunnistati peapreemia ja üks eripreemia vääriliseks.

Peareemiad:
Aune Markile  hästi läbimõeldud ja teostatava idee eest kohaliku kogukonnakeskuse rajamiseks ning Vaida palvemaja taastamiseks.
Aivar Tähnasele  kolme diakoonilise iseloomuga ja teostatava idee ühendamise eest vähekindlustatud või erivajadustega inimeste hoolekande arendamiseks ning Peravalla palvemaja taastamiseks.
Tallinna Toomkogudusele suurima sotsiaalse mõjuga projekti eest Toomkooli taastamiseks.

Eripreemia:
Jaanus Kangurile diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse tegevuskava ja põhimõtetega kooskõlas järjekindlalt arendatud silmapaistva ja suurt ühiskonna väärtushinnanguid kujundava idee eest  õigusrikkumisi ja väärtegusid toime pannud inimeste ja kuriteoohvrite lepitamise teenuse väljatöötamine ja rakendamine koguduste, kohalike omavalitsuste ja õiguskaitseorganite koostöös.

Ära märgiti ka teised väga tublid tööd: Elve Benderi projekt tundliku, valdkondlikke vajadusi arvestava ja tulemuse saavutanud projektiga, Kerstin Kase töö tõsteti esile väga hea vormistamise poolest, samuti Juune Holvanduse, Marko Kalduri, Simmo Keremi ja Tiit Alte ning Tauno Toompuu projektid.Avo Üprus
EELK diakooniatalituse juhataja
e-post: avo. uprus@eelk.ee
tel 627 7363

Pildid »

31.08.2011

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat