Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

„TEEME KOOS“ KOOLITUSE TEINE SESSIOON: MÕTLE PAAR SAAMU ETTE!

Algas projekti Innove toetatud koolituse „Teeme koos“ oktoobrikuu. Vahepeal on selgunud kodutööde osalus, maht ja natuke tulemustki. Osutus, et isegi oma isiklikku mõttetöö vilja arusaadavalt ja veenvalt ette kanda polegi nii lihtne.

Koolitaja Kirke Maari projektikirjutamise-teemalise koolituse kodutööna oli vaja teha kahe sessiooni rühmatööd. Üllatusena selgus, et mitmed koolitusel osalejaist, töötuist, ei leidnud aega kokkusaamisteks. Motiveeritumad olid need, kes „ajasid juba oma asja“, kel oli oma idee, mille kallal töötada. Õnneks on olemas virtuaalkeskkond, mis hoolimata ränkadest gripiviirustest ja ületamatult pikkadest vahemaadest võimaldab kaudseltki osaleda ja vähemasti natukene rühmatööga kursis olla.

Eelmise koolituse lõpetanu Andres Õis pidas järjepidevat kodutööd üheks koolituselt eduga lahkumise pandiks. 
Kirke Maari sõnum oli: enne rahastamise taotlust võtkem aega ja tehkem selgeks, mida tahetakse teha? Kellele on seda projekti vaja, milleks; fookus ja eesmärgid, indikaatorid – kõik tuleb pisiasjadeni läbi mõelda. Projekti siht ei ole ainult rahataotlus, ta on kõigepealt sotsiaalse koostöö vorm.

Muidugi tuleb osata ka projektis äriideed näha. Kui sihid selgeks mõeldud, siis on järg ärijutu käes. Äriplaani õpetab koolitaja Kaupo Reede. Pika päeva jooksul üheksast kuueni saab kuulda nii loengut kui ka teha rühmatööd.Juune Holvandus
e-post: juune7@yahoo.com

18.10.2011

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat