Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

EELK DIAKOONIAPÄEVAD
18-19. november 2011, EMK Balti Misjonikeskus ja EELK Peeteli kirik

EELK Usuteaduse Instituut on käesoleval aastal laiendanud traditsioonilist diakooniakonverentsi ja soovime, et osalejatel oleks rohkem võimalusi omavaheliseks aruteluks ning teiste kogemustest õppimiseks.

Eesti ühiskonna probleemide mõtestamine ja mõistmine, nende lahendamisele kaasaitamine on diakooniatöö missiooni oluline osa. Kas ja kuidas on need ülesanded leidnud koha EELK arengukavas? Kes on nende ülesannete teostaja? Koostöö kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil on võti, mille abil saame aidata hädasolijat ning toetada naabrit.

Diakooniakonverents ja sellele järgnev seminar toimub koostöös EELK Diakooniatalitusega ja on pühendatud EELK Usuteaduse Instituudi 65. aastapäevale ning.

18. november 2011

11. 00 EELK Diakooniapäevade avamine
11.15 Eesti areng ühiskonnapoliitilisest vaatenurgast. Margo KIKAS, lektor, TLÜ Sotsiaaltöö Instituut
12.00 Professionaalide ja vabatahtlike koostöö. Vaike SALVESTE, lektor, EELK Usuteaduse Instituut
12.45 EELK Diakoonia arenguprogrammi, tagasivaade, ülevaade tänasest ja pilk tulevikku. Aarno LAHTINEN Soome Kiriku Välisabi, Urmas VIILMA EELK Konsistooriumi kantsler,Avo ÜPRUS, EELK Diakooniatalituse juhataja
13.15 - 14.30 Lõuna ja tutvumine organisatsioonide stendidega
14.30 - 16.00 Osalemine rühmatöödes (rühm valida eelregistreerimisel)
I Rõhumisel on mitu nägu. Töögruppi juhivad Tiiu Hermat ja Reet Eru
II Pilk koguduse diakooniatöö tulevikku. Töögruppi juhivad Saima Sellak-Martinson ja Kerstin Kask
III Professionaal ja/või vabatahtlik?: Töögruppi juhib Vaike Salveste
IV Koguduse koostöö kogukonnas. Töögruppi juhivad Eve Mägi ja Rutti Proosa
16.00 - 17.00 Rühmatööde kokkuvõtted
17.00 Pidulik vastuvõtt

19.november 2011 Peeteli kirikus

9.00 -9.30 Avapalvus ja piiblitund Peeteli kirikus, Kerstin KASK
10.30 -12.30 Tutvumine heade praktikatega: (valida eelregistreerimisel)
· AIDSi tugikeskus http://www.tugikeskus.ee/
· Kristiine Sotsiaalkeskus http://www.kristiinesk.ee/
· Lastekeskus "Tähetorn" http://www.lastekeskus.ee/
12.30 Lõuna
13.30 Kokkuvõte - presentatsioonide esitlemine
14.30 Lõpupalvus

Diakooniapäevadel osalemine on tasuta, vajalik elektrooniline eelregistreerimine hiljemalt 14. novembriks 2011, kus palume samuti märkida oma eelistus rühmatööde valikul.

Kui soovid oma organisatsiooni või koguduse tegevust ja häid praktikaid konverentsil osalejatele tutvustada, võta palun ühendust Vaike Salvestega, vaikele@gmail.comEELK Usuteaduse Instituut »

26.10.2011

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat