Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

TEATMIK „KIRIK KESET KÜLA. KOGUDUSE JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE KOOSTÖÖ“.
Kodanikupäeval 2011

Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud Siseministeeriumi koostatud kontseptsiooni „Avalike teenuste delegeerimise suunad mittetulundusühendustele“, millega on loodud eeldused ka koguduste ja nende poolt asutatud mittetulundusühingute osalemiseks kohaliku elu arendamises.

Igas ühiskonnas on hulk avalikke teenuseid ehk kogukonnale pakutavaid hüvesid, mille tarbimiseks on kõigil võrdne õigus. Avalik teenus peab olema kvaliteetne ja kättesaadav, selle osutamise võib delegeerida kogudustele, kontrolli ja vastutuse kohustus jääb kohalikule omavalitsusele. Uuringute kohaselt on omavalitused huvitatud teenuste delegeerimisest suuremal määral, juhul kui delegeerimine tooks kaasa teenuste kvaliteedi tõusu, teenuste parema kättesaadavuse ning tooks valdkonda lisavahendeid.

Teatmikus on käsitletud kõik olulisemad teemad kohalike koguduste ja kohaliku omavalitsuse koostöö alal ning olulisemad raamdokumendid. Valitud teemade hulgas on pere-, laste- ja noorsootöö kujundamine; hariduse- ja kultuuritöö ning sotsiaalteenuste korraldamine; majandamise ja haldamise arengukavade koostamine ja palju muud.

On alanud teatmiku ettetellimine aadressil diakoonia@eelk.ee. Hind 4 eurot.

Teatmiku väljaandja on EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusega INNOVE.


EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus
e-post: diakoonia@eelk.ee

28.11.2011

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat