Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

DIAKOONIA NÕUPIDAMISED PRAOSTKONDADES 2008

Mis?
Ühisel kokkusaamisel praostkonna või mitme praostkonna piires arutame diakooniatöö hetkeseisu, järjepidevuse ja jõuvarude üle.

Kes?
Praostid, praostkonna vaimulikud ja diakooniatöötajad, vabatahtlikud EELK diakooniakomisjoni liikmete hulgast ning Konsistooriumi diakooniasekretär.

Millal?
Asjaosalistele sobival ajal 2008. aasta jooksul.

Ürituse eesmärgid EELK diakoonia arengukava 2007-2012 kohaselt
  1.1 Diakoonia positsioon kogudustes ja koostöö koguduse vaimulikuga. Aastaks 2012 on igas koguduses õpetaja kõrval diakoonia korraldaja, kes vastutab koguduse diakoonia eest.
  1.2 Töötegijate ja vabatahtlike kaasamine.
  1.3 Diakoonia tuntus (omaksvõtmine).
Nõupidamise käigus võiksid saada vastuse järgmised küsimused:
  2.1 Mida me mõistame diakooniatöö all?
  2.2 Mida praostkonnas tehakse? Mida kogudustes tehakse? Koostöö KOV-ga?
  2.3 Praostkonna diakooniatöö tugevused, nõrkused, võimalused, ohud, väliskeskkonna mõjud?
  2.4 Milliseid tegevusi arendada, mille järgi on nõudlus?
  2.5 Kes juhib diakooniatööd? Kes teostab? Kui palju on vabatahtlike ja palgalisi?
  2.6 Mida ootab diakooniatöötaja koguduselt, praostkonnalt, kirikuvalitsuselt?
Tulemus
  3.1 Igas praostkonnas on diakooniatöö kontaktisik.
  3.2 Toimib koguduste töötajaid toetav ja innustav diakoonia võrgustik, mis väljendub abistavas teabevahetuses, jõudu kasvatavas ühistegevuses ehk hoopis tee/töökaaslase leidmise rõõmus või milleski muus.
  3.3 Selgineb ja korrastub pilt EELK diakooniatööst.


Kadri Kesküla
e-post: kadri.keskula@eelk.ee
tel 6277364

17.01.2008

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat