Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

HIV ENNETUSTÖÖ JA NÕUSTAMINE KOGUDUSE KONTEKSTIS
Veebruarist maini 2008 EELK Usuteaduse Instituudis

Koolitus toimub veebruarist kuni maini 2008.a. Koolitusele on oodatud kirikute ja koguduste töötegijad, diakooniatöö tegijad, sotsiaaltöötajad, õpetajad jt. Koolitusel tutvutakse HIV ennetustöö meetoditega, hingehoiu põhitõdedega jmt (vt. allpool kava lühitutvustust). Kuna HIV-ga seonduv probleemidering Eestis on mitmetahuline, tutvuvad kursustel osalejad ka valdkondadega, millega kursis olemine tuleb kasuks ka väljapool otsest seost HIV/AIDSi temaatikaga. Erialaspetsialistid tutvustavad uimastisõltuvusega kaasnevaid psühholoogilisi probleeme, käsitletakse häbimärgistamise küsimust ning kriisinõustamise ja nõustaja läbipõlemise ohuga seonduvat. Koolitus toimub neljas plokis. Koolituse maksumus on 400 EEK, mis sisaldab lõunasööke ja kohvipause. Koolitusel osalejad, kes vajavad koolituse ajal majutust Tallinnas, saavad ööbida EELK Usuteaduse Instituudi külalistetubades. Koolitusel osalemine (sh kodutöö esitamine) annab võimaluse 4 AP (6 ECTS) saamiseks.

Lähem info ja registreerumine tel. 6117404, 53490169 või aadressil anneburghardt@gmail.com.

Koolituse HIV ennetustöö ja nõustamine koguduse kontekstis kava:

1. 15.-16.veebr. „Põhifaktid HIV ja AIDSi kohta“ (HIV ja AIDSi levik Eestis ja maailmas, HIV ja AIDSi meditsiinilised aspektid, uimastisõltlaste psühholoogilised probleemid, prostitutsioon, meditsiinieetika, nõustamine vanglas. Tutvumine EELK Peeteli koguduse sotsiaaltööga. Koolituse viivad läbi Andres Soosaar, Irina Moroz, Juri Manko, Eva-Liisa Luhamets, Atali Stahlman jt).

2. 14.-15.märts „Teoloogia, eetika, kirik“ (HIV ja AIDS: kas ka teoloogiline probleem? Käsk versus evangeelium, häbimärgistamine ja diskrimineerimine, bioeetilised ja kristlik-eetilised suundumused seoses HIV ja AIDSi problemaatikaga. Koolitajad: Anne Burghardt, Meego Remmel jt.)

3. 18.-19. aprill „Hingehoid“ (Kriisinõustamise põhitõed, krooniliselt haigete inimeste, nende lähedaste ja leinajate hingehoid. Nõustaja eetika ning ohud, mis võivad viia nõustaja läbipõlemiseni. Koolitajad: Heino Nurk, Moonika King).

4. 8.-10. mai „HIV ja AIDSi ennetustöö. Projektikirjutamise põhimõtted“ (HIV ja AIDSi esmase ja teisese ennetustöö alused. Tutvutakse kahe ennetustöö programmiga: „Astmekivid“ ja „Noortelt noortele“. Külastatakse Lootuse küla ja Merimetsa haiglat. Koolitajad: Tiia Pertel, Sirle Blumberg)

Anne Burghardt
e-post: anneburghardt@gmail.com
tel 611 7404, 5349 0169

25.01.2008

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat