Laupäev, 22. september 2018       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

DIAKOONIATÖÖ VABATAHTLIKE BAASKOOLITUSPROGRAMM
28. - 29. märtsil 2008 Viljandis

Koolitusprogramm:

28. märts algusega kell 18.00 KOGUDUSE DIAKOONIA
Koolitaja: Vaike Salveste (4 tundi)
  • Diakoonia mõiste ja teoloogilised lähtekohad Piiblis.
  • Lühiülevaaade diakoonia ajaloost.
  • Diakoonia kui koguduse eluviis.
29. märts algusega kell 10.00 VABATAHTLIKE KOOSTÖÖ Koolitaja Pille Murrik (8 tundi)
  • Koostööpinna loomine.
  • Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused. R. Diltsi järgi.
  • Rollimääratlus. Rollikaart ja rollimaatriks.
  • Kasulikud ja piiravad uskumused kui õnnestumiste või ebaõnnestumiste võti.
  • Reaktiivne ja proaktiivne käitumine. Selge ja ebaselge kommunikatsioon.
  • Suhtlemistõketest hoidumine.
  • Aktiivne kuulamine - põhiline abistamisoskus teise inimese mure puhul.
Koolitus toimub EELK Viljandi Pauluse koguduse diakooniamajas.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA. Koolitust finantseeritakse EELK, Soome Kiriku Välisabi ja Saksa Diakonisches Werk Schleswig-Holstein.
Koolitus toimub Diakoonia arendusprojekt 2007-2010 raames

Koolitusprogramm jätkub sügisel.

Vaike Salveste
e-post: vaikele@gmail.com

13.03.2008

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat