Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

IDEEKONKURSS: NOORED HOOLIVAD!

EELK Konsistooriumi Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Talitus koostöös Laste ja Noorsootöö Ühendusega kuulutas välja ideekonkursi koguduste noortele "Noored hoolivad".
Kokkuvõtete tegemiseks toimus hindamiskoosolek. Hindamiskomisjon koosseisus: Avo Üprus, Eha kraft, Aare Vilu, Merle Pöder tegi otsuse tunnustada järgmisi töid:
             MTÜ Esik "Kristlik noortetöö Saku vallas"
             Siimon Sander "Noored Piiblit lugema"
             Eva Üprus "Inglipuu"
Kõigi tunnustatavatega on ühendust võetud. Diakooniatalitus on kaasfinantseerijaks, samuti toeks ideede projektiks vormistamisel.Avo Üprus

13.11.2012

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat