Pühapäev, 17. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

OMAVALITSUSTE JA KOGUDUSTE NÕUPIDAMINE HAAPSALU SAMAARIA KESKUSES


Haapsalu Samaaria keskuses toimus 06. novembril Haapsalu linna ja Läänemaa omavalitsuste ning koguduste esindajate nõupidamine/ümarlaud. Esindatud olid Haapsalu Adventkogudus, Haapsalu Baptistikogudus ja EMK Haapsalu kogudus, Haapsalu Tööotsijate Ühing ja Haapsalu Samaaria. Samuti Haapsalu Linnavalitsus ja Martna Vallavalitsus. Avasõnad lausus Toomas Vallimäe ning tutvustas Samaaria keskuse saamislugu ja praeguse aja toimetulekut. Avo Üprus pidas ettekande koguduste ja omavalitsuste koostöö võimalustest, vajadustest ning õiguslikest alustest. Nõupidamisest osavõtjad said ülevaate õigusaktide sisust ning mitmete näidete abil ka headest praktikatest. Järgnes arutelu, mille käigus veendunud teenuste delegeerijatelt jäi sõnum et kristlaste osutatud teenusele antakse kaasa oluline lisaväärtus. Osutatavad teenused kuuluvad enamasti haridus või sotsiaalvaldkonda. Oluliseks peetakse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemist. Omavalitsuste ja koguduste koostöö on heaks võimaluseks kogukonna kaasamisel ühistes huvides. Teenuste vajadus ja osutamise võimalus tuleb maakonna tasandil kaardistada. Kogudused võiksid olla rohkem kaasatud arengukavade tegemisse ning elluviimisesse. Kõlama jäi mure väikeste palvemajade hääbumise pärast. Samas on tegemist võimalusega käivitada neis nii kogukonna elu elavdamine kui teenuste osutamineAvo Üprus

19.11.2012

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat