Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

TEATED

TULE TUGIISIKUKS
Tugiisikute koolitus Tartus


Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste Fondi toetusel on välja töötatud sotsiaalse preventsiooni valdkonda kuuluv mudel retsidiivsuse vähendamiseks.

Soovitavalt kaks kuni kuus kuud enne vabanemist ning kuni kuus kuud peale vabanemist määratakse kinnipeetavale vastava ettevalmistuse ja julgeolekukontrolli läbinud tugiisik, kes on abiks sotsialiseerumisel, vabanemisplaani koostamisel, töö- ja elukoha leidmisel ning selleks vajalike toimingute sooritamisel elukohajärgses omavalitsuses, töötukassas ja mujal.

Tugiisikute koolitusprogramm on 45 tundi (6 päeva) ja seda viivad läbi erineva eriala spetsialistid. Koolitus on osalejatele tasuta ja selle läbinu saab vastava tunnistuse.

Koolitusel käsitletavad teemad on: tugiisiku töö tutvustus, kurjategija profiil, karistuspoliitika, sotsiaalsete oskuste arendamine, töötukassa poolt pakutavad võimalused, sotsiaalteenuseid pakkuvate asutuste tutvustus, vanglakülastus.

 

Esimene 16-tunnine koolitus toimub veebruari lõpus TARTUS 
 täpne aeg ja koht on täpsustamisel.

 

Tugiisikutöö vastu huvi tundvad inimesed andke oma osalemissoovist teada

hiljemalt 5 veebruariks 2013 aadressil: keili.kollamaa@crimeless.euAvo Üprus
EELK
tel 5020857

29.01.2013

| tagasi | üles |

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat