Teisipäev, 12. november 2019       
   Esileht
   Kuukava
   Teated
   Arengukava
   Projektid
   Juhtkirjad
   Raamatukogu
   Partnerid
   Toeta diakooniatööd
   Kontakt
   Pildigalerii

DIAKOONIA KIRIKU ÜLESANDENA

Diakoonia on Kristuses ilmutatud ligioleva ja saabuva jumalariigi mõju. Oma Pojas Jeesuses Kristuses on Jumal tulnud inimesele väga lähedale, on teda teeninud oma inimesekssaamise, elu, surma ja ülestõusmise läbi. See, et Jumal oma armastusega teenib inimest, on koguduse alus ja tunnus, ja see on ühtlasi ka kristliku armastuse ning diakoonia lähtekohaks. Elav Issand toimib inimeste keskel oma ihu ehk koguduse kaudu. Kogudus tunnistab Kristuses ilmutatud päästet lepitussõna kuulutamise ja inimeste teenimisega. Avaralt tõlgendades võib kogu kiriku tegevust iseloomustada sõnaga „teenimine”. Kirik on läkitatud teenima rahvaid ja üksikinimesi nende ajalikuks ja igaveseks päästmiseks.

Teenimist, mis keskendub inimese aitamisele eelkõige tema elu kriisiolukordades, nimetatakse diakooniaks. See hõlmab inimese aitamist ka siis, kui ta kannatab ülekohtu, alanduse ja vägivalla all. Kui kriis jätkub, peab jätkuma ka abi. Sellest tulenevad diakoonia korraldamise vormid. Kirik peab kandma hoolt selle eest, et kogudused oleksid teadlikud oma diakoonilisest ülesandest ja muudaksid selle oma tegevuse orgaaniliseks osaks. Ainult siis, kui kirik seda ülesannet tõsiselt võtab, võib oodata ühiskonna lugupidamist nii diakoonia kui ka kiriku enese vastu.

Diakoonia ei ole suunatud üksnes usklikele, vaid nii lähedal- kui kaugelolijaile, st kõigile inimestele. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu” (Jh 3:16).

|üles|   

Esilehele Missioon Diakoonia kiriku ülesandena Diakoonia lähtekohad Diakooniatöö kogudustes Kaplanaat