Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Sündmused

 

02. detsember 2017

Algus kell: 10.00

Konverents ”25 aastat hingehoidjate koolitamist Eestis”

EELK Usuteaduse instituut kutsub osalema konverentsil ”25 aastat hingehoidjate koolitamist Eestis” Konverents toimub 2. detsembril 2017 Tallinna Metodisti Kirikus (Narva Loe edasi »

 

03. detsember 2017

1. advendipühapäev

Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses – Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9 Loe edasi »

 

10. detsember 2017

2. advendipühapäev

Jeesus ütleb: “Otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.” Lk 17:24 Loe edasi »

 

10. detsember 2017

Algus kell: 16.00

EELK Misjonikeskus ja EELK Misjonikoor 20

 

16. detsember 2017

Koolituspäev “Püha Vaim, Tema töö ja armuannid” Rannamõisas

16. detsembril Rannamõisa kogudusemajas toimuva koolituse teema on “Püha Vaim ja Tema töö ning armuannid: mis ja milleks need on Loe edasi »

 

17. detsember 2017

3. advendipühapäev

Ristija Johannes lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” Jh 1:23 Loe edasi »

 

19. detsember 2017

Algus kell: 15.00

Koguteose “EELK 100” esitlus

Vaata ka: Kogumiku EELK 100 kaaned

 

23. detsember 2017

Algus kell: 12

Raamatu “Viljandi Pauluse kirik 1866-2016” esitlus

Laupäeval, 23. detsembril kell 12 esitletakse Viljandi Pauluse kirikus raamatut „Viljandi Pauluse kirik 1866–2016“. Pühakoja 150. aastapäevale pühendatud teosesse koondatud Loe edasi »

 

24. detsember 2017

4. advendipühapäev

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt Loe edasi »

 

24. detsember 2017

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev

Ps 36:6-10   Mi 5:1-4a   Tt 2:11-14   Lk 2:1-14 Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu! Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure Loe edasi »

 

25. detsember 2017

1. jõulupüha

Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on Loe edasi »

 

26. detsember 2017

2. jõulupüha

Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. Ps 116:15,17 Esimärter Stefanose Loe edasi »

 

31. detsember 2017

Pühapäev pärast jõulupühi

Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida Tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, Tema emale: Loe edasi »

Prindi