Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Johann Georg Eiseni 300. sünniaastapäeva tähistamine Tormas

Ürituse kuupäev: 13. august 2017

EELK Torma Maarja koguduses toimub 13. augustil kiriku 250. aastapäeva ning pastori ja rahvavalgustaja Johann Georg Eiseni 300. sünniaastapäeva üritus.

Kl 14 jumalateenistus, kus jutlustab piiskop Joel Luhamets. Toimub Johann Georg Eiseni mälestustahvli õnnistamine.

Kl 16 ajalookonverents “J.G.Eisen ja Torma kirik: minevikust olevikku ja tulevikku”

Ettekanded:

prof.emer. Roger Bartlett “J.G.Eisen ja tema aeg”;

prof. emer. Tiit Rosenberg “18.saj. Liivimaa rahvavalgustajad A.W.Hupel ja

F.K. Gadebusch”;

Rene Alberi “Torma kirik ja Avinurme”;

Mehis Pupart “Torma kirik: minevik, olevik ja tulevik.”

prof. emer. Tapani Harviainen “Pakila Torma sõbrad 1989 – 2017”

Kl 20 kontsert “Püha Risti Ringkäik”.

Kontserdi sisuks on päevakohane katkend Villem Grünthal-Ridala regivärsilisest poeemist “Püha Rist”. Teksti lauldakse regiviisidega. Vahemängud erinevate flöötide ja okariinoga. Esinevad Mikk Sarv, Anne Maasik ja Tarmo Tabas.

Prindi