Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Perevägivalla katkestamise grupid meestele

Ürituse kuupäev: 08. veebruar 2017

Sisemise kindluse programm on neljakuuline grupitöö, mille käigus osalejad saavad teada oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema.

Grupid alustavad tööd 8. veebruaril Tallinnas ja varsti ka Tartus.

 • Grupid kogunevad:
  8.veebruarist – 12.aprillini 2017 EELK Tallinna Perekeskuses Lastekodu 6a Tallinnas.
  Täpsem info telefonil 5025857.
 • veebruarist – aprillini 2017 EELK Tartu Perekeskuses Õpetaja 5 Tartus.
  Täpsem info telefonil 5056386.

Registreerimine: e-postil info@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust intervjuu.

Töökeel on eesti keel.

Programmis osalemine annab praktilised oskused ja teadmised, et:

 • julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida
 • mõista ennast ja oma tundeid
 • saada aru, miks mind vahel ei mõisteta
 • osata toime tulla keeruliste olukordadega
 • julgeda olla armastav ja hooliv abikaasa, vanem, sõber, kolleeg jne
 • elada vägivallatut ja turvalist elu

Pakume grupis osalemist täisealistele inimestele, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu.

EELK Perekeskuse perevägivalla katkestamise töö põhineb Sisemise kindluse programmil, mis on välja töötatud Tartu Ülikooli RAKE teadlaste poolt Sotsiaalministeeriumi tellimusel. Grupitöö on stardiplatvorm, kus toetatakse vägivaldselt käitunud (füüsiline, vaimne, emotsionaalne, majanduslik, seksuaalne ja vaimulik vägivald) inimese muutumist turvaliseks eelkõige iseendale. Oluline on motivatsiooni toetamine, teadlikkuse tõstmine toimuvast, häbi ehk tabu eemaldamine, võrdse toe pakkumine, vägivalla tsükli äratundmine ning enesereguleerimise ja toimetuleku mehhanismide õppimine. Oskuste arendamisele lähenetakse praktiliselt ja toetatakse hilisemat nõustamisprotsessi, kuhu saab võimalusel kaasata ka teisi pereliikmeid. Selle programmi alusel on Tallinna keskuses juba toimunud kolm meeste gruppi.

Programmi on oodatud osalema täisealised mehed, kellel on tahe ja julgus:

 • osaleda aruteludes kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast
 • õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ning käitumist
 • mõista miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu
 • saada teada mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama saada
 • saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastega.Võta kaasa sõber, sest kahekesi koos mõnusam arutada ja innustada üksteist osalema.

Mehe füüsilise või vaimse vägivalla taga leiame tihti traumasid, mis tekitavad ebakindlust ja ebaturvalisust.

Millised mõtet hoiavad üleval ebaturvalisust ja takistavad arengut õnnelike peresuhete ning enda tasakaalu poole?

Tüüpilised näited mõtetest:

– ”Ma pean üksi hakkama saama”
– ”Olen tubli ja passiivne”
– ”Pean olema valvel”
– ”Ma pean kontrolli hoidma ja olen vihane”

Nendest pole abi kui eesmärgiks on olla paindlikum ja vähem hirmul/hirmutav paarisuhtes. Meeste grupile lisaks pakume nõustamist.

Oled oodatud, Sa ei pea üksi hakkama saama!

Osalustasu: 30 eurot tasuda enne algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupile eelneval intervjuul ja leiame lahenduse.

Makse saajaks märkida EEL Konsistoorium, konto nr EE811010220226191220, selgitusse EELK Perekeskus Tallinna grupp või Tartu grupp ja osaleja nimi.

EELK perekeskus: www.perekeskus.eu

Prindi