Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Arengukava

Luuka evangeeliumist leiame Jeesuse sõnad kojaehitajast: „Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama: See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!“ (Lk 14:28-30)

Nii sätestab ka EELK kirikuseadustik, et üldkiriku, praostkondade ja koguduste ning EELK või koguduste poolt asutatud juriidiliste isikute kõik olulisemad eesmärgid ja ülesanded tuleb kirjeldada kümneaastaseks perioodiks kehtestatavas arengukavas, mida iga kahe aasta järel üle vaadatakse ning vajadusel ka muudetakse.

Praegu kehtiv Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu poolt vastu võetud EELK arengukava aastateks 2008-2017 on saadaval PDF vormingus.