Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistooriumi komisjonid

 

EELK autasude komisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Erkki HOLMBERG, Priit HERODES, Riina SILDVEE, Jüri TREI, Jüri VALLSALU, Urmas VIILMA

Komisjoni ülesanne on vaadata läbi ja esitada konsistooriumile: EELK autasu nominendid; nominendid riikliku autasu taotlemiseks; teeb ettepanekuid autasude andmise reglemendi ja muudes tunnustamise küsimustes.

 

EELK avalike suhete komisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Mihkel KUKK, Eva-Liisa LUHAMETS, Mare PIHLAK, Sirje SEMM, Meelis SÜLD, Indrek TREUFELDT, Tauno TOOMPUU, Arho TUHKRU

Komisjoni ülesanne on EELK avalike suhete strateegia väljatöötamine ja kirjastustegevuse koordineerimine.

 

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjon

Ove SANDER (esimees), Naatan HAAMER, Marelle ERLENHEIM, Kerstin KASK, Kadri KESKÜLA (sekretär), Jelena LEIBUR, Saima SELLAK-MARTINSON, Urmas NAGEL, Kaupo REEDE, Pia RUOTSALA, Avo ÜPRUS

Komisjoni ülesanne on koordineerida ja arendada diakoonia­ ja hoolekandetööd (sh organiseeritud heategevus, koguduslik ja üldkiriklik diakoonia, hingehoid, perenõustamine, erivajadustega inimesed ning sotsiaal-­ ja kogukonnatöö, sh riiklikud kaplanaadid).

 

EELK ja EAÕK dialoogikomisjon

EELK­poolsed liikmed
Andres PÕDER (esimees), Anne BURGHARDT, Johan-Christian PÕDER, Tiit PÄDAM, Randar TASMUTH

 

EELK hariduskomisjon

Marko TIITUS (esimees), Kristel AER, Riho ALTNURME, Jaak AUS, Kerstin KASK, Jaan LAHE, Thomas-Andreas PÕDER, Ove SANDER, Olga SCHIHALEJEV, Tarvo SIILABERG, Randar TASMUTH

Komisjoni ülesanne on kõiki haridustasemeid hõlmava kirikliku hariduselu ja teadustegevuse analüüs, strateegiline planeerimine ja koordineerimine.

 

EELK kirikumuusika kutsekomisjon

Tuuliki JÜRJO (esimees), Marika KAHAR, Kersti PETERMANN, Marko TIITUS, Gustav PIIR

 

EELK kristliku kasvatuse komisjon

Tauno TOOMPUU (esimees), Jaak AUS, Matthias BURGHARDT, Kerstin KASK, Joel REINARU, Marek ROOTS, Triin SALMU, Kristiina SEPPEL, Kristi SÄÄSK

Komisjoni ülesanne on kirikliku laste­ ja noorsootöö koordineerimine, kristliku kasvatustöö, sh leeritöö strateegiline planeerimine ning metoodiliste vahendite arendamine.

 

EELK kultuuriväärtuste komisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Eva JÄNES, Ülle KEEL, Juhan KILUMETS, Mati MAANAS, Peeter PAENURM, Tõnu PARMAKSON, Marju RAABE, Ants RAJANDO

Komisjoni ülesanne on nõustada kogudusi ja kiriku allasutusi kunsti­ ja arhitektuuriküsimustes ning kirikuhoonete restaureerimise küsimustes (sh Pühakodade programmist toetatavate projektide osas).

 

EELK misjonikomisjon

Tauno TOOMPUU (esimees), Tiina KLEMENT, Eha KRAFT, Mihkel KUKK, Kai LAPPALAINEN, Toomas NIGOLA, Leevi REINARU, Kaido SOOM, Anti TOPLAAN

Komisjoni eesmärk on edendada üldkiriku sise­ ja välismisjonitööd, sõnastada selle teoloogilised alused ja strateegilised ülesanded.

 

EELK oikumeenia ja diasporaatöö komisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Gustav Peeter PIIR, Andres PÕDER, Kadri Eliisabet PÕDER, Leevi REINARU, Arho TUHKRU, Urmas VIILMA

Komisjoni ülesanne on korraldada EELK Eesti­siseseid oikumeenilisi suhteid, sh osalemist Eesti Kirikute Nõukogu töös ning koordineerida EELK diasporaatööd.

 

EELK rahvusvaheliste suhete komisjon

Kadri Eliisabet PÕDER (esimees), Kristel ENGMAN, Eva-Liisa LUHAMETS, Gustav Peeter PIIR, Tiit SALUMÄE, Randar TASMUTH, Arho TUHKRU, Urmas VIILMA

Komisjoni ülesanne on EELK rahvusvaheliste konfessionaalsete ja oikumeeniliste suhete korraldamine (sh suhted partnerkirikutega, rahvusvaheliste konfessionaalsete ja oikumeeniliste osaduskondade ja organisatsioonidega).

 

EELK vaimuliku ameti komisjon

Marko TIITUS (esimees), Naatan HAAMER, Kerstin KASK, Margus KIRJA, Eve KRUUS, Allan KÄHRIK, Triin KÄPP, Urmas NAGEL, Ove SANDER, Kaido SOOM, Urmas VIILMA

Komisjoni ülesanne on nõustada vaimuliku ameti kandidaatide ettevalmistamist pastoraalsemi­ naris, analüüsida, planeerida ja koordineerida vaimulike teenistussuhteid, täiendkoolitust, hin­gehoidu ja vaimulikku kasvu.

 

EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjon

Marko TIITUS (esimees), Anna HUMAL, Mart JAANSON, Tuuliki JÜRJO, Toomas MÄEVÄLI, Peeter PAENURM, Kersti PETERMANN, Sigrid PÕLD, Gustav PIIR, Tiit SALUMÄE ja Kaido SOOM

Komisjoni ülesanne on EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika strateegiline planeerimine, koordineerimine ja arendamine.

 

EELK lauluraamatu komisjon

Marko TIITUS (esimees), Kristel AER, Mart JAANSON, Eerik JÕKS, Tuuliki JÜRJO, Kristjan LUHAMETS, Gustav PIIR, Maris OIDEKIVI-KAUFMAN (sekretär), Sigrid PÕLD, Siret RUTIKU, Tiit SALUMÄE.

Komisjoni ülesandeks on uue lauluraamatu väljaandmise ettevalmistamine vastavalt konsistooriumi poolt heaks kiidetud lauluraamatu lähteülesandele.