Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Valimised 2016/17

Valimised

Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

Lähtudes EELK kirikuseadustiku § 207 lõikest 1 on kirikukogu otsustanud viia läbi valimised Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus järgmiselt:

  • Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul
    6. november 2016 kuni 5. märts 2017.
  • Praostkondade nõukogude ja EELK XXX Kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 5. märts kuni 31. mai 2017.
  • EELK vaimulike konverents valib EELK XXX Kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 31. mai 2017.
  • Konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimised toimuvad EELK XXX Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 28.-29. novembril 2017.

Nendelt lehtedelt leiate abimaterjali koguduse nõukogu valimise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.