Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Peapiiskopi saatesõna

2017. aasta on juubeliaasta. Tähistame 500 aasta möödumist reformatsiooni algusest, samuti möödub 100 aastat esimesest luterlikust kirikukongressist Tartus, kus otsustati Eesti aladel tegutseva luteri kiriku iseseisvumine ja riigi eestkoste alt lahkumine. Tekkis Eesti vaba rahvakirik ehk Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Juba järgmisel aastal kuulutati välja ka Eesti Vabariik, mille 100. aastapäeva tähistame 2018. aastal.

Kõigi nende juubeliaastate ühiseks juhtmõtteks on valitud apostel Pauluse kirjast galaatlastele pärit mõte: „Vabaduseks on Kristus meid vabastanud.“ (Gl 5:1a) Juubeliaasta suuri tähtpäevi tähistades räägime vabaduse teetähistest. Need on: vaba inimene, vaba rahvakirik ja vaba riik. Juubeliaasta kontseptsioonis oleme selle vabaduse-eetose sõnastanud järgmiselt: „Kristliku arusaama kohaselt on inimene vaba armu kaudu ehk usus. See on usu vabaduse teoloogiline tähendus. Nii on ka kirik vaba, kui ta laseb end juhtida evangeeliumil ja toetub Jeesusele Kristusele, kes on ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku Issand. Sellisena on kirik oma missioonis alati suunatud kogu rahvale, tervele Kristuse ristil lepitatud inimkonnale. […] Oleme usus vabastatud vaba rahvana, vabas kirikus ja riigis.“

Vabadus oma täiuses on teadmine, et miski ei takista tegemast mida iganes. Kogu maailm on meie ees valla Kristuse kuulutamiseks ja ligimesearmastuse teostamiseks. Sellisele piirideta vabadusele mõtlemine muudab aga ka ärevaks, sest selline vabadus võib anda mõnele inimesele aluse ka vastupidiseks käitumiseks. Inimene võib vabadust kuritarvitades hävitada iseennast või maailma. Enesekeskne vabadus ilma armastuseta ja ühiskondliku vastutuseta on ohtlik! Me võime üha enam ja enam Jumalast kaugenevas maailmas märgata tendentsi liikuda sellise enesehävitajaliku vabaduse teele.

Kuid Jeesus on usaldanud enda omasid, kinkides meile vabaduse, mille garandiks on usk Temasse. Maailma ja ühiskonna muutustes näeme, et vabadus ilma usu ja armastuse garantiita jääb mannetuks ja muudab inimese, kes seda sellisena kasutab, enesekeskseks. Siin kerkib esile kiriku ja kristlaste roll ning vastutus vabas ühiskonnas. Kristuse jüngritena, maailma valguseks ja soolaks olles, peame esindama ühiskonnas vastutustundlikkust nii Looja kui loodu suhtes!

Õnnistatud juubeliaastat usus vabastatud rahvale, vabas kirikus ja riigis!

Urmas Viilma
Peapiiskop