Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Leerikooli toimumisajadLääne-Nigula kogudus
22.10.2017-03.05.2018
Kursus algab pühapäeval, 22.okt.2017, jumalateenistusega kell 12.00 ja jätkub kogudusemajas kell 13.30-15.00. Tunnid toimuvad 2x kuus.

Põltsamaa kogudus
24.09-10.12.2017 pühapäeviti kl 11-14

Tallinna Jaani kogudus
20.09-19.11.2017
Leeritunnid kolmapäeviti kell 18.00-20.00 ja mõnel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50-13.30. Leerilaager 10.-12.11.2017 Pilistveres. Ristimine laupäeval, 18.11.2017 kell 19.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).

Tallinna Kaarli kogudus
13.09-10.12.2017 kolmapäeviti kl 18-20

Tallinna Peeteli kogudus
08.10-10.12.2017
Osalemise soovist palume teada anda koguduse õpetajale või kantseleisse.

Tallinna Püha Vaimu kogudus
14.09-10.12.2017 neljapäeviti kl 18
Leeritunnid toimuvad EELK Tallinna Püha Vaimu kogudusemajas - Pühavaimu 4 (kiriku hoovi peal). Ristimis- ja Leeripüha on pühapäeval, 10. detsembril 2017 kell 11.00 Tallinna Püha Vaimu kirikus.

Tuhala kogudus
15.10.2017-07.01.2018
Leeritunnid toimuvad üle nädala pühapäeviti (jumalateenistus) ja sellele järgnev leeritund (3*45 min). Täpsem teave koguduse kodulehel: https://sites.google.com/site/eelktuhala/teated