Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Uudised

2017

veebruar

Koolitustesari „Jumala armu poolt vabastatud“: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval

Koolitussarja eesmärk on süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik kaasaja ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.

Peapiiskopi karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks

Kristuse evangeelium seab igale patusele ja eksinud inimesele õndsaks saamiseks oma tingimused: siira usu Issandasse Kristusesse, tingimusteta armastuse Jumala ja ligimese vastu ning osasaamise kiriku kätte usaldatud armuvahenditest, sõnast ja sakramentidest. Kõige selle krooniks on Jumala suveräänne heldus ja arm, sest tema „tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele“ (1Tm 2:4).

Peapiiskop kohtus Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoriga

Täna pärastlõunal kohtus peapiiskop Urmas Viilma Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheriga. Konsistooriumis aset leidnud kohtumise juures viibisid veel Politsei- ja Piirivalveameti peakaplan Valdo Lust ja kaplan Tõnis Kark.

Peapiiskop Viilma iseseisvuspäeva jutluses: Vabadusel on sarnane geneetiline kood armastusega.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulikul jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus peetud jutluses küsis peapiiskop Urmas Viilma Jeesusele kui prohvetite poolt ette kuulutatud Päästjale viidates: “Milliste prohvetite ennustuste ja unistuste täitumine oli Eesti Vabariigi väljakuulutamine 99 aasta eest?”

Peapiiskop Urmas Viilma: Eesti lipp ei ole tuulelipp!

Iseseisvuspäeva varahommikul Kuberneri aias riigilipu heiskamisel peetud sõnavõtus kõneles peapiiskop Urmas Viilma Eesti rahvus- ja riigilipu tähendusest, eristades Pika Hermanni tornis lehvivat trikoloori Tallinna teiste tornide tippudesse paigutatud tuulelippudest.

Tähistati üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva

22.02.2017 tähistati üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva. Kuriteoohrvite Toetamise Ühing “Ohvriabi” korraldas sel päeval konverentsi hotellis “DZINGEL”.

Vaimulike konverents 2017

EELK vaimulike konverents toimub 26. mail Tartus.

Eesti ja Soome kirikujuhid peavad üheskoos nõu

Täna saabus Eestisse Soome kirikuvalitsuse delegatsioon eesotsas peapiiskop Kari Mäkineniga.

Toomkirikus ordineeriti 5 preestrit

11. veebruaril ordineeriti preestriteks viis juba aastaid diakonitena EELK teenistuses olnud meest: Ralf Alasoo, Tiit Kuusemaa, Ants Rajando, Kalle Rebane ja Enno Tanilas.

Alanud on registreerimine EELK juubelikongressile

EELK juubelikongress toimub 26.–27. maini 2017 Tartu Pauluse kirikus. Sellega tähistame 100 aasta möödumist esimesest kirikukongressist ehk Eesti vaba rahvakiriku sünnist ning 500. reformatsiooniaastapäeva.

Rakvere pastoraadis avati töökeskus erivajadustega inimestele

Kunagise pühakoja ja endise koguduse nime järgi peaingel Miikaeli nime kandva töökeskuse kaudu tahab kogudus panustada intellektipuudega inimeste elujärje parandamisse läbi tööharjumuse võimaldamise ja kujundamise.

Kalle Kasemaa pälvis riikliku elutööpreemia

Valitsus kiitis heaks riigi kultuuripreemiate komisjoni ettepaneku riiklike kultuuripreemiate määramiseks. Preemia pikaajalise väljapaistva tegevuse eest pälvivad dirigent Neeme Järvi, näitleja Lembit Ulfsak ning teoloog Kalle Kasemaa (74).

Eesti tunnustab iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärkidega ka mitmeid kiriku kaastöölisi

Teenetemärkide saajate seas on ka EELK vaimulikud Patrik Göransson (Valgetähe V klass) ja Annika Laats (Eesti Punase Risti IV klass) ning mitmeid meie kiriku kaastöölisi.

Usuteaduse Instituudi rektoriks valiti taas dr Ove Sander

Rektori ülesandeks on juhtida ja esindada instituuti, vastutada instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Koolitus “Vanemluse ehituskivid” II osa ja arutelupäev Põlvas

18. veebruaril toimub “Vanemluse ehituskivide” koolituse II osa Põlvas. Koolituse läbiviijaks on MTÜ Hingetugi ja Tuuli Võsa.

Täiendusõppe kursus “Vanemluse ehituskivid”

Koolitusele “Vanemluse ehituskivid” on oodatud kõik peresuhetest ja peretööst huvitatud. Osalemiseks ei pea olema lapsevanem.

jaanuar

Täiskasvanute Piiblikursuse 3. lend  alustas 23 uue liikmega. 

Reede õhtul, 27. jaanuaril, kogunes Põltsama kiriklasse 23 Piibli huvilist 13-st erinevast kogudusest üle Eesti, et alustada Täiskasvanute Piiblikursuse 3. hooaega.

Tallinna praost tähistas 30. ordinatsiooniaastapäeva

Tallinna Jaani koguduse õpetajal Jaan Tammsalul täitus 30 aastat ordinatsioonist. Õp Jaan Tammsalu (s 12.03.1960) ordineeriti Saarte diakoniks 28. jaanuaril 1987.

EELK Konsistoorium otsib lauluraamatukomisjoni sekretäri

EELK Konsistoorium otsib osalise tööajaga lauluraamatukomisjoni sekretäri, kelle ülesandeks on loodava lauluraamatukomisjoni töö tehniline teenindamine, komisjoni materjalide haldamine, lauluraamatukonverentsi tehniline ettevalmistamine ja küsitluse korraldamine lauluraamatuga seonduvate ootuste väljaselgitamiseks.

Kirikunoorte talvepäevad “Tänu Sulle”

Saavutuse järel oodatakse tunnustust. Miks mitte seda pakkuda.
Kuidas märgata, kas saab ennast ka selles kasvatada?
Kas saab õppida ja harjutada, et tänu paremini ja iseenesest mõistetavalt välja tuleks?
Kas märkame ja leiame tänu tuua Jumala tegutsemise kohta meie endi elus?

Tulemas on kogudusekooli “Kasvuaeg” juhendajate õppepäevad

Kogudusekool “Kasvuaeg” on mõeldud koguduse liikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.

EELK Kirikumuusika Liit ootab kandidaate Aasta Kirikumuusiku aunimetusele

Aasta kirikumuusikuks saab esitada EELK kirikumuusikut, kes on kirikumuusikuna viimase kahe aasta jooksul teinud midagi sellist, mis on heaks eeskujuks teistele kirikumuusikutele ning on
viimased viis aastat järjest tegutsenud kirikumuusikuna ühes ja samas koguduses.

Praost Hanschmidt pälvis Järvamaa elutööpreemia

Järvamaa elutööpreemia pälvis Türi Püha Martini koguduse õpetaja, Järva praostkonna praost Teet Hanschmidt.

Konsistooriumis kogunes „Reformatsioon 500” ümarlaud

Eile pärastlõunal kogunes EELK Konsistooriumi saali juubeliaasta „Reformatsioon 500” ja „EELK 100” tähistamise korraldustoimkond.

Lastetöö hooaja stardipäev 28. jaanuaril

Stardipäev on hea võimalus kolleegidega kohtumiseks ja ideede, murede ja rõõmude jagamiseks.Oodatud on kõik, kes teevad koguduses lastetööd või on sellest huvitatud.

EELK laualipu tellimine

Kuni 1. veebruarini on võimalik esitada EELK laualipu tellimusi.

EELK Konsistoorium kuulutab välja konkursi EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikoha täitmiseks

EELK Konsistoorium kuulutab välja konkursi EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikoha täitmiseks 1. märtsist 2017 kuni 28. veebruarini 2022.

Maret Olveti isikunäitus „Longum iter est“

Tallinna Jaan kiriku galeriis on eksponeeritud läbilõige graafik Maret Olveti viimaste aastate loomingu paremikust. Enamik töödest on teostatud kõrgtrükitehnikas. Kunstnik käsitleb talle isiklikult olulisi ja sotsiaalselt esiletõusnud teemasid, mis viitab loomingulisele küpsusele ning armastusele kunsti ja ümbritseva elu vastu.

Registreerumine täiskasvanute piiblikursusele

Alates jaanuarist (27-28.01.2017) alustab SA EELK Misjonikeskus loengutesarjaga „Piiblikursus täiskasvanutele” III lend. Kursuse sihtgrupiks on piiblihuvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest Piibliõppele ja osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest.

In memoriam Harri-Johannes Rein

Jumalasulane Harri-Johannes Rein on kutsutud igavikku. Ta oli veendunud, et Jumal oli ta kutsunud jumalariigi tööle. Ainult ligi 20aastane viivitus tuli vahele ja sõduriealine mees pidi hakkama end varjama vanemate tagakambris võõraste pilkude eest. See raske katsumisaeg vormis ta pühaks tööks, nii et ta ei tahtnudki muust teada.

11. jaanuaril tähistab EELK Tallinna Perekeskus oma 3. sünnipäeva ja ootab avatud uste päevale

11. jaanuaril 2017 kell 14.00 tähistab EELK Tallinna Perekeskus oma kolmandat sünnipäeva keskuse tegevuse tutvustamisega lahtiste uste näol.

Tallinna Peeteli kogudus võtab tööle projektisekretäri

Tallinna Peeteli kogudus otsib oma sotsiaalkeskkonna meeskonda projektisekretäri.

EELK peapiiskop Urmas Viilma kohtus peaminister Jüri Ratasega

Konsistooriumis aset leidnud kohtumisel kõneldi riigi ja kiriku koostöövõimalustest ühiskonna sidususe suurendamisel.

Taizé kloostri vennad külastasid Eestit

2.-4. jaanuarini viibis Eestis rühm vendi Taizé kloostrist Prantsusmaalt eesotsas prioor Aloisiga. Vendade osavõtul toimusid palvused mitmes Tallinna koguduses ning kohtumised vaimulike ja kirikurahvaga.

Lahkunud on praost emeeritus Harri-Johannes Rein

Meie hulgast on lahkunud praost emeeritus Harri-Johannes Rein (21.07.1926-03.01.2017). Matusetalitus toimub 11. jaanuaril 2017 kell 10 Harju-Jaani kirikus.

EELK Konsistoorium võtab tööle fundraisingu spetsialisti

EELK Konsistoorium võtab tööle täistööajaga fundraisingu spetsialisti, kelle ülesandeks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi, selle allasutuste ja organisatsioonide tulemusliku fundraisingu korraldamine.

2016

Peapiiskop: Luterlaste ja katoliiklaste viie sajandi pikkune vastasseis on möödas

Peapiiskop Viilma osaleb reformatsiooni aastapäevaga seotud sündmustel Lundis

Peapiiskopi karjasekiri usupuhastuspühal

Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolituste sari

Isadepäeva konverents 2016

Võimalus ette tellida Eesti Kiriku seinakalender

Tallinna Jaani kirikus avatakse Heino Kivihalli näitus “Hümnid ja palved“

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi oikumeenilise aastapreemia tiitlile

Luterlased ja katoliiklased üle kogu maailma meenutavad reformatsiooni aastapäeva ühiselt

Eesti vanim erakõrgkool tähistab oma 70. aastapäeva

Haapsalu koguduse teenetemärgi pälvis Kristel Engman

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

Saadaval on reformatsioon 500 ja EELK 100 sümboolikaga tooted

Piiskoplik Nõukogu otsustas esitada lauluraamatu koostamise lähteülesande kirikukogule

Eelteade: konverents perevägivalla teemadel

Saadaval on lisapiletid 31. oktoobril Malmös toimuvale reformatsiooni aastapäeva meenutamisele

Helsingi Kallio koguduse üleskutse kellade helistamiseks

Peapiiskop Urmas Viilma jutlus 9. oktoobril Oleviste kirikus

Hõimurahvaste palvepäeva oikumeeniline palvus Tallinna Jaani kirikus

Taavi Aasa kõne 9. oktoobril Oleviste kirikus

Piiskop Philippe Jourdani kõne 9. oktoobril Oleviste kirikus

Ristirahva väärtused vajavad hoidmist, arendamist ja kaitset

Saku Toomase koguduses algab piiblikool

Tallinna Oleviste kirikus kuulutati avatuks reformatsiooni juubeliaasta

Peapiiskop Urmas Viilma tervitus reformatsiooni 500. juubeliaasta puhul

Viimsi Püha Jaakobi kirikus avatakse Aime Kuulbusch isiknäitus „Puudutused“

Intellektipuudega inimeste leeripüha Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 9. oktoobril kell 13.30

Usk ja lootus õunapuus

Reformatsioon 500 juubeliaasta avamine 9. oktoobril Tallinnas

Kutse osaleda jõulusõimede näitusel Tallinna vanalinnas

Kaarli kiriku Walckeri oreli kapitaalremondi esimene etapp on valmis

Peapiiskop Viilma õnnistas sisse ERMi uue peahoone

Koolitus “Juhtimine kiriku töötegijatele”

EELK Risti kogudus pakub tuge ja peavarju pagulasperele

Asutati Sihtasutus Mustamäe Kirik

Laste- ja beebimuusika juhendajate koolituspäev

Loodu(s)hoiu nädal 02.-09. oktoobril 2016

Konverents “Tuhkatriinud ja Nukitsamehed juubeliaasta Eestis”

Hingehoidja baaskoolitus Usuteaduse Instituudis

Reformatsiooni juubeliaastat pühitsetakse kirikute, omavalitsuste ja riigi koostöös

Tallinna Jaani kirikus algavad „Loodud sõna õhtud“

EELK Konsistoorium võtab tööle sekretäri-juhiabi

Riigivanemaid mälestatakse tänavu Rakveres

Keila kirik saab uuendatud kellasüsteemi

Iisaku koguduse 150. aastapäeva tähistamine

Laste omaloominguliste laulude konkurss “Päikeselaul”

Tulekul on Pauluse noortepäevad “Mis on armastus?”

Reformatsioonikongress ja EELK UI 70: “Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”

Petseri kiriku 90. ja koguduse 95. aastapäev

Toimus konverents “Kristliku demokraatia perspektiiv Euroopas”

Tallinnas avati näitus “Reformatsioon 500”

Konsistooriumis tutvustati reformatsiooni juubeli tähistamisega seotud sündmusi

Näitus “Reformatsioon 500”

Sisemise kindluse programm “Mehed päriselt!” alustab ka Tartus

Usuteaduse Instituut alustas uut õppeaastat

Laste- ja beebimuusika juhendajate koolituspäev

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitusel ”Lepituseni iseenda eluga”

Narvas peeti uue luterliku koguduse asutamiskoosolek

Ida-Virumaal algab maapiirkondade võimestamise koolituste sari

Prindi