EELK
Esilehele Kirikutelehele
Tagasi kirikutelehele Audru kirik


Audru Püha Risti kiriku arvatavaks ehitusmeistriks oli Jürgen Grabing. Aastal 1680 püstitati vähem kui pool sajandit varem Magdalena von Thurni poolt ehitada lastud puukiriku kohale see hele-tumedate krohvipindade liigendusega, laiade ümarkaarsete aknaavadega pühakoda, väheseid meie 17. sajandi kivist maakirikuid. Algse puittorni vahetas 1715. aastal välja tugev läänetorn, mille gootipärane telkkiiver ei või pärineda barokkajastust, küll aga sobitub 19. sajandisse. 1834 ja 1872 on aastad, mil Audru kirik elas läbi suuremad uuenduskuurid ning sai oma praeguse eklektilise välis- ja siseilme. Viimasena lisandus interjööri pseudogooti altarisein ja kooripingistik.

1872. aastal Berliini kunstnik Gustav Biermanni maalitud altaripildi “Kristus ristil” annetajaks mõisaproua Pilar von Pilchau, kelle vapivitraazh ehib koori lõunaakent kõrvu von Ungern-Sternbergi vapivitraazhiga (Dresden, 1892).

Audru kirik sai Webruar-kuu sees ilusa pildi kingituseks. Seda kinkisiwad Mihkli kihelkonna rahwas ja nimelt selle eest, et mööda läinud aegadel käis Audru õpetaja v. Holst neile sagedaste jutlust ütlemas ja oma kogudus pidi siis ilma õpetajata olema, siis tänu täheks, et Audrulased nii lahked oliwad õpetajat neile lubama, kinkisiwad nad nimetatud pildi. Pildi peal on suurelt maalitud üks ingel, pruunis wõi wikerkaari wärwi riides ja tuleb lendes ning ütleb: "Ole ustaw surmani, siis tahan ma sulle elukrooni anda." Ingli paremas käes on ilus roheline kroon ja pahema käega näitab ta alla selle sõna peale, mis tema alla, pildi peale, kuld tähtedega on maalitud. See pilt on kaunis ehe kirikule. Pidagu ka Audrulased seda armastuse kingitust armsaks ja iseäranis ka meeles, mis see ingel ütleb. Selle pildi maalija olla Mihkli kihelkonna oma poeg üks Eestlane künnapuu. Pilt on ilus meistri töö ja annab maalija meistri osawusest head tunnistust.

Ristirahva pühapäevaleht. 1890, 8. aprill, nr. 14, lk. 106-107 (Mõni sõna Audrust Pärnumaalt)

Audrus, Sarvi külas, mere ääres on vanasti Martini kirik olnud, mis sõja ajal, ühel pühapäeval merelt suurtükkidega, ühes kirikulistega, puruks lastud. Praegu on sellel kohal raudrist. Seda kohta peetakse pühaks ja sealt leitud luudega arstitakse haigusi, haiget kohta luuga vajutades.

Eesti Kirjandusmuuseum. EStK 5, 243 (8) < Audru. Üles kirjutatud Leida Felsenilt

Kord olevat üks kirikuline kuulnud seina sees hääli ja küsinud õpetajalt, mis hääled need on. Preester vastanud, et sääl seina sees olevat enne kurjategijaid piinatud. Ja nende hinged käivad neid vaatamas ja teevad hääli.

Eesti Kirjandusmuuseum. ERA II 234, 234/5 (6) < Audru, Soeva k. 1939. aastal oma vanaemalt Riina Moppelilt (73 a. vana) üles kirjutanud Arseni Moppel, Soeva algkooli 6 kl. õpilane

Koostanud Sirje Simson
01.2001

Tagasi kirikutelehele

Lehe algusesse
EELK esilehele Deutsch English Eesti Sisukord Lisa kiri! Uudised pikemalt